Wat is het doel van een huwelijk?

– Genot is niet het doel van het huwelijk; het doel is het tot stand brengen van een gezin, de duurzaamheid en het voortbestaan van de natie zeker stellen, het individu behoeden voor verwarrende gedachten en gevoelens en het beheersen van lichamelijke genoegens. Net als bij andere, aan de basisnatuur die God elk wezen gegeven heeft, verwante zaken is genot een vooruitbetaling die gedaan wordt om uit te nodigen tot het huwelijk en dat aan te moedigen.

– Men moet niet trouwen om redenen als aanzien, rijkdom of fysieke aantrekking; maar vanwege spirituele schoonheid, eer en zedelijkheid, deugdzaamheid en karakter. Elke vereniging die in naam van het huwelijk, maar zonder zorgzaamheid, is ondernomen, heeft tot huilende vrouwen en wezen geleid en mensen die het hart van hun familie verwonden. Sommige huwelijken die op logica en verstand gebaseerd zijn, zijn tot stand gekomen door toevlucht bij God te zoeken. Deze huwelijken zijn zo heilig, dat ze het gehele leven als een school functioneren, waarvan de “leerlingen” de duurzaamheid en het voortbestaan van de natie zeker stellen.

– Als een koppel wil scheiden, zullen de verstandigste criteria van geen enkel nut zijn voor degenen die niet om de juiste redenen zijn getrouwd zijn (of dat niet konden). Het belangrijkste is om niet bij het minste of geringste voor het vuur in huis te vluchten, maar ervoor te zorgen dat dit überhaupt niet ontstaat.

– De beste basis voor een natie is een gezin waar materieel en spiritueel geluk heersen, omdat een dergelijk gezin als een heilige school fungeert, waar rechtschapen individuen worden opgevoed. Als een natie de gezinssituaties net zo verlicht en bloeiend kan laten zijn als de scholen, en de scholen net zo warm als de gezinnen, heeft het de grootst mogelijke reformatie tot stand gebracht en de tevredenheid en het geluk van zijn toekomstige generaties veilig gesteld.

– De manier waarop het woord thuis wordt gebruikt, is afhankelijk van degenen die er wonen. Zij worden verondersteld gelukkig te zijn in de mate waarin zij menselijke waarden delen. We kunnen zeggen dat mensen op menselijke wijze leven met degenen met wie zij hun thuis delen; de bewoners ervan maken een huis tot een thuis.

– Een zogenaamd thuis is een kleine natie, en een natie een groot thuis. Degene die met succes een thuis weet te runnen en zijn gezinsleden tot een zekere mate van menselijkheid heeft opgevoed, kan zonder al te veel moeite een grote organisatie leiden.