Wat is het belang van de heilige Koran?

‘Indien we deze Koran hadden neergezonden op een berg, zeker dan zou deze berg nederig zijn geworden, zich hebben overgegeven uit vrees voor Allah. Dergelijke vergelijkingen bevestigen Wij, ingestempeld, voor de mensheid zodat zij hierover moge nadenken. (Al-Hashr 59:21)

De Koran is het Goddelijke Woord of de Goddelijke Toespraak, wat naar de mens werd neergezonden, en wat Allah heeft geschapen als het beste patroon voor de schepping en met de capaciteit om de Goddelijke Schrift te ontvangen. Indien het zou zijn neergedaald op een berg, rekening houdend met de grootsheid, schittering en betekenis ervan, dan zouden we gezien hebben hoe deze berg zich had overgegeven uit vrees en bewondering voor Allah. Ondanks het gewicht en de aantrekking van de Koran, heeft de mens zijn vermogens en zijn waarneming ervoor afgesloten. Toch is deze in staat om de betekenis ervan te begrijpen. Iemand die zich in zijn innerlijk leven van de Koran heeft verwijderd, zijn gedachten en gevoelens afsluit en dit geen enkele plaats geeft in zijn leven, kan van de Koran helemaal niets ontvangen.

‘Voor wie een goede ‘duiker’ is, verschijnt de Koran als een oceaan vol parels. Waar een onverschillige, er niets van kan verwachten.’

De Koran is een Goddelijk Boek, dat Allah in kleine delen heeft neergezonden om aan alle behoeften der mensheid te voldoen. De Koran is het Boek dat zegening verspreidt, ongeëvenaard in zijn schitterende en heilige verschijning. Zij die de raadgevingen opvolgen die deze Koran bevat leiden een gezegend leven en verwervensuperioriteitover anderen. De Koran verandert hun leven in een soort Paradijs, waar zijn zegeningen bloeien als bloemen. Om van deze zegeningen te kunnen genieten moeten wij, behalve het volgen van deze bevelen, regelmatig nadenken over zijn verzen en er proberen de antwoorden uit af te leiden op alle vragen die we onszelf stellen en alle oplossingen die we zoeken voor onze problemen. De Koran is de ware essentie van het leven, hoe meer het leven de Koran eert, des te meer is dit leven gezegend en vruchtbaar. Het leven dat zich van de Koran verwijdert, is veroordeelt tot anarchie, verwarring en vertwijfeling.

Allah’s Boodschapper, vrede en zegeningen zij met hem, verklaart:

De beste in uw midden is hij die de Koran leert, met alle waarheden die deze bevat, en dit dan anderen aanleert.’ (Bukhari, Fada’il al-Koran , 21 / Abu Dawud, Witr, 14, / Tirmidhi, Bab al-Koran, 15)

Om bij de besten te worden inbegrepen, moeten we door de waarheden der Koran gaan en dit dan anderen aanleren. De Koran is een Goddelijk bericht aan ons. Eerder dan het blad papier, is de inhoud belangrijk. Deze Brief bevat al de principes volgens welke we ons leven moeten inrichten.

Onze Schepper heeft Ons met Zijn woord geëerd. Hoe meer respect en gehoorzaamheid een persoon voor Zijn Woord heeft, des te waardiger en gerespecteerder die zelf is.

In een andere uitspraak verklaart Allah’s Boodschapper, vrede en zegeningen zij met hem:

Wie de waarheden van de Koran openlijk verkondigd en dit laat horen aan alle mensen is zoals degene die in het openbaar zijn aalmoezen geeft. Wie dit in het geheim opzegt, is zoals degene die zijn aalmoezen in het geheim geeft. (Ibn Hanbal, Musnad, 4. 201)

Het doel van het openlijk geven van aalmoezen is het anderen aan te sporen hetzelfde te doen. Door de Koran openlijk op te zeggen aan anderen, spoort men hen aan tot hetzelfde. Wie nochtans de Koran opzegt in de nachtelijke duisternis, moet zichzelf in de Koran zoeken en zichzelf beschouwen als de eerste en belangrijkste aangesprokene.

Zoals ‘Umar ibn ‘Abd al-Aziz Mohammed ibn Ka’b al-Qurazi en anderen, moet men beseffen dat de Koran hen aanspreekt, met alle bevelen en verboden en in alle beloften en waarschuwingen. Door dit te doen, kan men de Koran beter verstaan en zijn leven er naar inrichten en ordenen.

Wie de Koran eerlijk opzegt en met het volle bewustzijn dat dit Allah’s Geopenbaarde Woord is, voelt men zich hierdoor van nieuw leven voorzien. Indien mogelijk, zou men de Koran moeten opzeggen, of de opzegging ervan aanhoren, alsof het Allah’s Boodschapper, vrede en zegeningen zij met hem, was die dit uitvoert of, nog een stap verder, alsof het de engel Gabriël is die dit aan Allah’s Boodschapper, vrede en zegeningen zij met hem, opzegt of, nog een stap verder, alsof het de Almachtige Allah Zelf is, die dit bekendmaakt.