Wat is de relatie van de Koran t.o.v. de eerder geopenbaarde boeken?

In tegenstelling tot de Thorah, die in één keer op stenen aan Mozes werd geopenbaard, werd de Koran in de 23 jaar van de missie van profeet Mohammed (vzmh) geopenbaard. De openbaring was meestal gekoppeld aan bepaalde gebeurtenissen, vragen van gelovigen of ongelovigen en op basis van behoefte toen de eerste moslimgemeenschap tot stand kwam. Soms werden een aantal verzen, een andere keer een aantal hoofdstukken op verschillende manieren geopenbaard (42:51).

Degenen die getuige waren van de ontvangst van een openbaring door profeet Mohammed (vzmh) zeggen dat hij tijdens het hele proces bij bewustzijn was en zelfs wanneer het een koude dag was, begon te zweten.

Het is een essentieel onderdeel van de islam dat moslims in alle profeten en openbaringen die hen door de menselijke geschiedenis heen gezonden zijn, dienen te geloven. Moslims geloven dat de Koran de laatste ‘bijwerking’ is van God’s openbaring aan de mensheid, die bevestigt wat eerder geopenbaard werd. (5:45). Het is tevens een feit dat de islam de vier ‘geïnspireerde’ boeken – de Koran, de Wetten van Mozes, de Psalmen van David en het Evangelie van Jezus – erkent.

Omdat de Koran in essentie de waarheden van eerdere openbaringen bevat, “Geen van Onze openbaringen schaffen Wij af of laten Wij vergeten worden, maar Wij vervangen ze met iets beters of soortgelijks: Weten jullie dan niet dat God macht over alle dingen heeft?” (2:106), is het voor moslims niet nodig eerdere boeken te bestuderen, aangezien ze alles in de Koran moeten kunnen vinden. Aan de andere kant zouden moslims of geleerden die interesse hebben in vergelijkend religieus onderzoek, de Bijbel, Thorah of enige andere religieuze teksten kunnen lezen.