Wat is de houding van de islam tegen de wetenschap?

De islam en de Koran spreken de wetenschappelijk bewezen feiten niet tegen, ze moedigen integendeel de mensheid aan om het universum en de wetten die het functioneren ervan regelen, te observeren en daarover na te denken. In bijna 15 % van de Koran, in meer dan 700 verzen staan boodschappen als: “Voorwaar ! In de schepping van de hemelen en aarde en in de afwisseling van de dag en nacht liggen voorzeker Tekenen voor degenen die begrijpen. Degenen die zich staand, zittend en op hun zij liggend verheugen over de lofprijzingen van Allah en nadenken over de (wonderen der) schepping in de hemelen en op aarde (zeggen): “Onze Heer ! U heeft dit niet vergeefs geschapen …” (3:190-191)

Er staan ook vele verzen in de Koran die expliciet wetenschappelijk van aard zijn. Vele wetenschappelijke ontdekkingen van de laatste jaren, werden 14 eeuwen geleden al in de Koran vermeld. Zo spreken de verzen “Zien degenen die niet geloven dan niet dat de hemelen en aarde één waren, maar Wij ze uiteen gehaald hebben en zullen zij dan niet geloven dat Wij elk levend wezen uit water hebben gemaakt.” (21:30) en “En Wij brachten de hemel met kracht omhoog en zeer zeker laten Wij hem uitdijen.” (51:47) duidelijk over de Big Bang, het uitdijende universum en levende wezens, die voornamelijk uit water bestaan; allemaal concepten die rond de 7e eeuw na Christus nog niet bekend waren.

Vanaf de eerste dagen van de islam, combineerden geleerde moslimmannen en –vrouwen, met kennis van de leringen uit de Koran, het bestuderen van de materiële en spirituele wetenschappen met diepgaande spirituele beoefening. Dit heeft ertoe geleid dat de moslims de wetenschappelijke erfenis van die tijd bewaarden, onschatbare bijdragen leverden en belangrijker nog, een moderne wetenschappelijke methodologie ontwikkelden, die zij vervolgens aan Europa doorgaven om de huidige beschaving mee te voeden.

De islam staat niet negatief tegenover wetenschap of verstand. Sterker nog, de islam moedigt het gebruik en de ontwikkeling van beide juist aan. De wetenschap is een weerspiegeling van het universum, dat de geschapen entiteit van Allah is. Het verstand is ook een wezenlijk geschapen aspect van de menselijke geaardheid, dat de mens van de rest van de schepping onderscheidt. Geen enkele, in zijn oorspronkelijke vorm behouden, geopenbaarde religie kan tegen waarneembare feiten van het universum of verstand gekant zijn. In dit opzicht is de Islam gemakkelijk te verenigen met wetenschap en verstand.