Wat is de betekenis van het woord Ramadan?

Ramadan is een Arabisch woord. De wijsheid waarom deze gezegende maand Ramadan wordt genoemd, wordt als volgt uitgelegd:

1. Het komt van het woord “ramda” wat betekent: regen die aan het einde van de zomer, voor de herfst neervalt en de wereld van stof reinigt. Zoals deze regen de aarde reinigt, reinigt de maand Ramadan de gelovigen van hun zondes. Zo zegt de nobele profeet Mohammed (vrede zij met hem: “Degene die gedurende de maand Ramadan vast uit oprechtheid van geloof in de hoop beloning te verkrijgen, al diens begane zonden zullen vergeven worden.” (Boechari, Sawm, VI)

2. Het komt van het woord “ramad’ wat betekent: de stenen die door de hevige zonnestralen verbranden en gloeien. Iemand die op zulke stenen loopt, zal zijn voeten verbranden en zal moeilijkheden trotseren. Zoals dit, trotseert een vastende persoon ook de moeilijkheden van de honger en de dorst en brandt het van binnen. Zoals de gloeiende ruimte de lopende voeten verbrandt, verbrandt de Ramadan de zondes van de gelovigen en vernietigt deze.

3. Het komt van “ramd” wat betekent: wanneer je de punten van een zwaard of een pijl wil verscherpen, zet je het tussen twee stenen om het te bewerken door te slaan. De reden dat deze maand Ramadan wordt genoemd is omdat de Arabieren in deze maand hun wapens gingen verscherpen en voorbereiden (M. Hamdi Yazir, Hak Dini Kur’an Dili, (t.y), I, 643-4)

Allahoe âlam. Moge Allah ons op de juiste kennis brengen.