Wat houden de drie gezegende maanden (Rajab, Sjabaan en Ramadan) in?

De islamitische wereld bereidt zich nogmaals voor om de ‘drie gezegende maanden’ te verwelkomen. De maanden Rajab en Sjabaan hebben een speciale plek bij de gelovigen, omdat ze in de heilige Koran en de hadith worden geprezen en omdat ze de komst van de gezegende maand Ramadan aankondigen.

Met de komst van de drie gezegende maanden, in de religieuze terminologie “sjuhur al salasa” genoemd, bevinden de zielen van de moslims zich in aparte sferen. Dit zijn immers de maanden waarin de Goddelijke Genade extra stroomt. Als we in andere tijden voor onze goede daden en aanbiddingen tien beloningen ontvangen, krijgen we in de maanden Rajab, Sjabaan en Ramadan op een toenemende wijze veel meer beloningen.

Bijvoorbeeld, in andere tijden ontvang je per gelezen letter van de Koran tien beloningen, maar in de maand Rajab ontvang je maar liefst honderd beloningen. In de maand Sjabaan driehonderd en tijdens de Ramadan kan dit tot duizend oplopen. De djuma nachten (de nacht van donderdag op vrijdag) kan het de duizenden beloningen bereiken. Als we in rekening nemen dat het tijdens de Qadr nacht wel tot dertigduizend kan oplopen, kunnen we beseffen wat voor een kostbare gelegenheid de drie maanden zijn op het gebied van de hiernamaalse ‘investering’.

Daarom worden ‘de drie maanden’ ook wel gezien als “een gezegende markt van hiernamaalse handel, waarin vele hiernamaalse gunsten worden gewonnen en een tentoonstelling voor aanbidding en mensen die naar haq (waarheid) streven”. Zoals we weten hebben markten en braderieën een belangrijke plaats in de handelswereld. De markt wordt slechts op bepaalde dagen, op een bepaalde plaats gehouden en de mensen kunnen hun allerlei behoeftes hier inkopen. Die dag kunnen ze van ochtend tot avond gebruik maken van de relatief goedkope producten van de markt. Maar een persoon die op die dag niet naar de markt kon, moet een week wachten om in diezelfde gunstige omstandigheden te kunnen inkopen. Want de markt is er maar één dag.

Op dezelfde manier zijn ‘de drie maanden’ als spirituele/hiernamaalse markten die één keer per jaar worden gehouden. Mensen die het kunnen benutten, verwerven grote winsten uit deze markt. De handelingen die op het hiernamaals gericht zijn, worden vermenigvuldigd in vergelijking met andere tijden. Zij lezen meer de Koran, doen meer kennis op, slapen minder om zo meer aan bezinning, aanbidding en islamitische diensten te doen. Ze racen met elkaar om goede werken te verrichten. Op deze manier benutten ze dit beloningsvolle tijdsbestek op een goede manier. De spirituele handelingen die in dit tijdsbestek worden verricht, kunnen worden gezien als de meest winstgevende investering in het eeuwige hiernamaals.

Aan de andere kant verliezen zij die de waarde van ‘de drie maanden’ niet kennen en deze niet kunnen benutten, de kans op deze winstgevende handel die voor iedereen open staat.

Het is dus erg belangrijk om de ‘drie maanden’ en de gezegende dagen hierin, met volle enthousiasme te benutten. Hiermee wordt tevens de glorie en eer van de islam getoond en wordt er als voorbeeld gefungeerd voor zij die ver af staan van de islamitische betekenis.

Op deze manier richten alle moslims zich op hiernamaalse winst. Iedereen verkeert in een oneindige race op de weg naar de tevredenheid van Allah (God). De spirituele sfeer die dan ontstaat, geeft de gehele samenleving rust en harmonie. In deze sfeer haalt een ieder een voordeel uit naar zijn eigen rang. De vele aanbiddingen, de gelezen Koran, de vele smeekbedes en de onuitputtelijke race om islamitische diensten te vervullen, trekken de Goddelijke Genade extra aan. Daarnaast reinigen de oprechte handelingen onze spirituele lucht, die door zondes, wreedheden en onbedachtzaamheden was vervuild.

Wij dienen daarom deze jaarlijks aangeboden gunst te benutten. Wij kunnen hiervoor vaker met broeders/zusters bijeenkomen om Allah (God) te herdenken. We kunnen de Koran hoofdstukken onderling verdelen om bijvoorbeeld wekelijks gezamenlijk de Koran uit te lezen. We kunnen meer dua en dhikr doen. Islamitische werken kunnen vaker gelezen worden. We kunnen ons meer inspannen om de islamitische waarheden op de juiste manier te leven en te verkondigen. De kleinste inspanning kan honderdvoudig beloond worden.

Hiernaast dienen we niet te vergeten dat we deze speciale maanden en dagen, thuis met onze familie op een speciale manier moeten beleven. Onze kinderen dienen op te groeien door deze spirituele lucht ‘in te ademen’. Daarom is het heel voordelig om ze bij speciale dagen met cadeaus blij te maken en ze aan moskeeën te laten wennen.

Het is enorm kostbaar en zegeningvol om rond de ochtendtijden, wanneer de zon opkomt, dua (smeekbede) te doen. De kans dat de smeekbedes rond die zegeningvolle tijd worden aanvaard, is veel groter. Op deze manier worden we herenigd met de bron van troost voor al onze eigen verdriet en dat van de gehele mensheid.

Deze maanden zijn dus een keten van kansen voor ons.

Het zijn kansen voor ons om onze eenzaamheid te elimineren en om ons onze sociale verplichtingen te laten herinneren in een tijd waarin we bijna zijn vergeten hoe we moeten delen; dit zijn tijden waarin we ons gevoel voor empathie kunnen ontwikkelen.

Dit zijn kansen die ons kunnen herinneren aan datgene wat wij vergeten tijdens de wereldse verplichtingen van het leven, een kans om onze geest te ontwikkelen door middel van aanbidding en om onze emotionele wereld te verfrissen. Belangrijkste van al, zijn dit grote kansen om onszelf te kunnen zuiveren.

Tijdens deze vreugdevolle periode, is het tijd om het volgende te uiten, zoals onze profeet dat deed om deze gezegende maanden te begroeten:

“Allahumma baraklana fee Rajab wa Sha’ban wa ballighna Ramadan”

Oh Allah, maak de maanden Rajab en Sjabaan gezegend voor ons! En laat ons de maand Ramadan bereiken!