Wat betekent het woord Bismillah?

“Bismillah” (In de naam van Allah) is het begin van al het goede. Vandaar dat wij ook hiermee beginnen. Weet o mijn ego! Net zoals dit gezegende woord een herkenningsteken van de Islam is, is het ook een veel gesproken smeekgebed, dat door het hele bestaan in haar daden wordt uitgedrukt. Als je wilt begrijpen in hoeverre het woord “Bismillah” een grote, onuitputtelijke kracht en een oneindige, onophoudelijke zegening is, kijk dan naar dit voorbeeld dat uitgedrukt wordt in een verhaal. Luister… Het is als volgt:

Het is voor een bedoeïen die in de Arabische woestijnen rondtrekt noodzakelijk om in de naam van een stamhoofd te reizen en zich door hem te laten beschermen tegen het kwaad van de rovers en zich door hem in zijn behoeften te laten voorzien. Doet hij dit niet, dan is hij op zichzelf aangewezen en zal hij door talloze vijanden en zijn eindeloze, onbevredigbare behoeften vernederd worden. Nu waren twee personen voor een dergelijke reis de woestijn ingegaan. Eén van hen was bescheiden, de andere was hoogmoedig. De bescheiden persoon ging op weg in naam van een leider, de hoogmoedige persoon deed dit niet… De bescheiden persoon die in de naam van een leider op weg ging, reisde overal heen in vrede. Wanneer hij een rover tegen kwam zei hij: “Ik reis in de naam van die en die.”, waardoor de rover zich uit de voeten maakte en de reiziger niets aandeed. Wanneer de reiziger een tent binnen liep, kreeg hij door de naam van die leider respect. De andere, hoogmoedige persoon, echter, had tijdens zijn reis te kampen met zoveel problemen dat het niet te beschrijven was. De hele reis huiverde hij van angst en overal moest hij bedelen. Hij werd een schandelijke en laaghartige persoon. Weet o hoogmoedig ego! Jij bent die reiziger. Deze wereld is de woestijn. Jouw zwakheid en armoede zijn eindeloos. Jouw vijanden en behoeften zijn talloos. Daar het nu eenmaal zo is, accepteer dan de naam van de Eeuwige Eigenaar en de Oereeuwige Alwijze van deze woestijn zodat je niet in het hele bestaan hoeft te bedelen en zodat je wordt gered van de angst die alle gebeurtenissen teweegbrengen. Jazeker, dit woord is erg gezegend. Het zorgt ervoor dat jouw eindeloze armoede en zwakheid, oneindige kracht en barmhartigheid aantrekken en dat jouw zwakheid en armoede in de aanwezigheid van de Barmhartige Almachtige de meest geaccepteerde bemiddelaar wordt. Jazeker, degene die in deze naam handelt, is te vergelijken met iemand die zich bij het leger aanmeldt. Hij handelt dan in naam van de staat en zal voor niemand uitwijken. Hij zal zeggen dat hij in naam van de wet, in naam van de staat handelt en kan alles doen en alles weerstaan. (bron: Risale-i Noer, leidraad voor de jongeren)