Waarom zijn er geen mensen- of dieren beelden in de moskee aanwezig?

In de islam komen in een plaats waar gebeden wordt, geen afbeeldingen voor.

De islam is gekomen om een einde te maken aan het aanbidden van afgoden, in plaats van het aanbidden van één ware God. In de geschiedenis van de mens, is het oprichten van afbeeldingen van belangrijke personages, koningen etc. op plaatsen van aanbidding, een van de oorzaken van het aanbidden van afgoden. In de loop der tijd vergat men de oorspronkelijke context waarin de beelden geplaatst werden en begonnen mensen een goddelijke status toe te kennen aan die beelden of geloofden zij dat de personen die door de beelden (of afbeeldingen) uitgebeeld werden, een bepaalde mate van goddelijkheid bezaten.

In de islam wordt elke afbeelding van Allah beschouwd als godslastering. Aangezien Allah boven alles verheven is en op niets lijkt wat wij kennen, is het niet mogelijk om ons een beeld van Allah te vormen.