Waarom is alcohol niet toegestaan?

De geboden en verboden worden volledig bepaald door de Wil van Allah. Wij volgen deze geboden en verboden op omdat Allah dit wil en niet anders. Wij dienen deze geboden en verboden niet te ondervragen en mogen ook geen bezwaar hebben hiertegen. We dienen de wijsheid ervan proberen te begrijpen. De Sharia heeft twee soorten uitspraken/oordelen:

1. De regels waarvan de wijsheid erachter niet duidelijk is en volledig worden gevolgd door geboden en verboden van Allah.

2. De geboden en verboden van Allah waarvan de wijsheid erachter onderzocht kan worden.

Sommige geboden en verboden kunnen uitgelegd worden met de mogelijke wijsheid erachter, maar deze mogelijke wijsheid is niet het edele/belangrijkste. Het edele/belangrijkste is puur dat Allah het heeft geboden of verboden. Natuurlijk zullen er achter deze geboden en verboden bepaalde wijsheden liggen. En natuurlijk mogen deze wijsheden erachter ook onderzocht worden. Dit is ook een vorm van kennis opdoen en een vorm van aanbidding. Maar de reden om deze geboden en verboden op te volgen is omdat Allah het zo wil.

Ook al zou het drinken van alcohol geen enkele nadelen hebben, zouden wij het alsnog niet mogen drinken omdat Allah het verboden heeft. Het is echter door de dokters geaccepteerd en algemeen bekend dat alcohol schadelijk is. Er zijn ook talloze boeken geschreven over de schade die alcohol met zich meebrengt. In de Aya (vers in de Koran) waar alcohol wordt verboden, wordt ook de reden en de wijsheid erachter uitgelegd: het is viezigheid van de duivel, het is een obstakel om gelukkig te worden, het zorgt voor vijandelijkheid tussen mensen, het wakkert haat aan, het vernietigt het lichaam, het weerhoudt mensen van het herdenken en het aanbidden van Allah.

Alcohol zorgt voor een uitputtend en negatief effect in het zenuwstelsel. Het geeft dodende klappen aan de hersenen. De schade aan de hersenzenuwen kan leiden tot gedeeltelijke verlamming en diverse ziektes. De schade in de oogzenuwen leidt tot het slecht zien met de ogen. Bovendien beschadigt en vermoeit alcohol de cellen in het hart.

Deze vermoeidheid van de cellen kan leiden tot veroudering en verslijting van het spierweefsel in het hart genaamd “myocard”. Alcohol verwondt ook de nieren en verstoort de filtratie van het bloed. Dit kan ervoor zorgen dat deze verwonde nieren niet meer in staat zijn om de giftige stoffen in de urine te filtreren. Deze giftige stoffen mengen zich vervolgens met het bloed en dit leidt tot bloedvergiftiging wat ook wel “uremie” wordt genoemd. Dit leidt tot aderverkalking, wat weer kan leiden tot vroege dementie. Alcohol verdooft de cellen en beschadigt de weerstand van het lichaam tegenover ziektes. Het opgestapelde bloed leidt tot een vergroting, daarna inkrimping en verval van de lever.

Zoals we hebben kunnen lezen heeft alcohol vele nadelen voor het lichaam. De nadelen voor de geest zijn echter veel erger. Het heeft negatieve effecten op het verstand, de alertheid, het bewustzijn en de wil. Het zorgt voor een erge hopeloosheid en het leidt tot pessimisme. De verzwakking van de alertheid, het bewustzijn en de wil leidt tot gevechten, moorden, onenigheid in een gezin, verschillende vriendschappen die kapot gaan, verschillende verkeersongelukken etc.

Alcohol beschadigt de structuur en het sociale leven van een persoon zelf en van de samenleving. Natuurlijk zorgt het drinken van alcohol nog voor meerdere rampen. Ook zijn er mensen die de alimentatie besteden aan alcohol. Door dit geld te besteden aan iets nutteloos is diegene dus geld aan het verspillen en besteedt dus eigenlijk het geld wat rechtens toebehoort aan zijn gezin en zijn kinderen.