ziekte

Wat is de betekenis van een ziekte?

Oh patiënt vol zelfbeklag! Je hebt geen recht van klagen, je zou eerder dankbaar en geduldig moeten zijn. Jouw lichaam, je ledematen en je organen zijn niet jouw eigendom. Jij hebt ze niet zelf gemaakt en ook niet van een handelaar gekocht. Dat betekent dat er een andere Eigenaar is. De Eigenaar kan ze gebruiken zoals Hij dat wil.

Een rijke en talentvolle kledingontwerper kan bijvoorbeeld, om de schoonheid van zijn kunstige ontwerpen te tonen, een arme man als model in dienst nemen. Hij laat die arme man tegen een vergoeding zijn met juwelen versierde meest vakkundig gestikte overhemd passen, voor een periode van een uurtje… Terwijl de man het overhemd draagt, werkt de ontwerper eraan en geeft hij het diverse vormen. Om de buitengewoon gevarieerde aspecten van zijn kunst ten toon te brengen knipt hij het overhemd, verandert dit, neemt het in en legt het uit.

Staat die arme man, die voor een vergoeding werkt, dan in zijn recht indien hij tegen die persoon zegt: “Dit is zó lastig: dan moet ik weer buigen, dan moet ik weer rechtop gaan staan. Daarbij komt dat je mijn uiterlijk ondermijnt door dat overhemd, dat mij zo goed staat, eerst langer te maken en dan weer te verkorten.” Mag hij dan zeggen dat de kunstenaar onvriendelijk en onrechtvaardig tegen hem is?

Oh zieke! Zoals in deze gelijkenis naar voren komt, heeft de Prachtige Schepper jou een lichaam als gewaad gegeven, dat getooid is met juwelen in de vorm van (spiritueel) licht bevattende zintuigen, zoals ogen, oren, hersenen en een hart; en om jou de borduursels van Zijn Schone Namen te laten zien, laat Hij je in verschillende situaties roteren en verandert Hij je middels het opdoen van allerlei ervaringen. Zoals je door honger Zijn Schone Namen ‘de Voorziener’ hebt leren kennen, leer je nu door je ziekte Zijn Schone Naam ‘de Genezer’ kennen.

Veroorzaken djinn’s sommige ziekten?

Djinn kunnen doordringen in het menselijk lichaam met zelfs een groter vermogen dan X-stralen. Zij dringen door tot in de aderen en de centrale punten van de hersens. Zoals de meeste mensen nu weten, kunnen laserstralen doordringen tot in de bloedbanen en daarom gebruikt worden om bloedklonters en andere obstakels te verwijderen. Het toepassingsgebied van deze laser stralen is ruim; van computers tot wapensystemen en van geneeskunde tot communicatie en politieonderzoek. Als we dus bedenken dat Satan en alle andere djinn geschapen zijn uit rookloos vuur dat tot diep in het lichaam doordringt, wat soms als straling of radioactieve energie wordt begrepen, dan kunnen we de Profetische uitspraak (Hadith) begrijpen: ‘Satan beweegt waar het bloed beweegt.’ (Boecharie, Akham, 21 / Aboe Dawoed, Sawm, 78).

Daarom kunnen de djinn het lichaam schade toebrengen en psychische klachten of ziekten veroorzaken. Het zou voor medische deskundigen nuttig zou zijn om te onderzoeken of djinn bepaalde soorten kanker kunnen veroorzaken. Kanker is immers, zoals we weten, een ongecontroleerde groei van ziektecellen in het lichaam, een ‘cellenanarchie’. Waarschijnlijk hebben een groep djinn zich in sommige delen van het lichaam genesteld en vernietigen ze daar de cellenstructuur.

Alhoewel de wetenschappen nog niet het bestaan van onzichtbare wezens aanvaarden en zichzelf beperken tot de materiële wereld, denken we dat het de moeite waard is om de mogelijkheid te overwegen dat kwade geesten een rol spelen in mentale ziektes zoals schizofrenie. Elke dag zijn we getuige van vele gevallen over de hele wereld waarin de patiënten die aan geestesziektes of epilepsie lijden of zelfs aan kanker, kunnen genezen door het opzeggen van bepaalde, bijzondere gebeden.

Dit zijn ernstige gevallen en voorstellen en zouden niet mogen worden verworpen door de genezende krachten toe te kennen aan ‘suggestie’ of ‘autosuggestie’. Als de wetenschappen de dikke schelpen doorbreken waarin ze zichzelf hebben opgesloten en het bestaan aanvaarden van de metafysische sferen en de invloed van metafysische krachten, dan zullen ze in staat zijn om vele obstructies te verwijderen en dan kunnen ze grotere vooruitgang boeken en tegen vergissingen worden beschermd.

Waarom is alcohol niet toegestaan?

De geboden en verboden worden volledig bepaald door de Wil van Allah. Wij volgen deze geboden en verboden op omdat Allah dit wil en niet anders. Wij dienen deze geboden en verboden niet te ondervragen en mogen ook geen bezwaar hebben hiertegen. We dienen de wijsheid ervan proberen te begrijpen. De Sharia heeft twee soorten uitspraken/oordelen:

1. De regels waarvan de wijsheid erachter niet duidelijk is en volledig worden gevolgd door geboden en verboden van Allah.

2. De geboden en verboden van Allah waarvan de wijsheid erachter onderzocht kan worden.

Sommige geboden en verboden kunnen uitgelegd worden met de mogelijke wijsheid erachter, maar deze mogelijke wijsheid is niet het edele/belangrijkste. Het edele/belangrijkste is puur dat Allah het heeft geboden of verboden. Natuurlijk zullen er achter deze geboden en verboden bepaalde wijsheden liggen. En natuurlijk mogen deze wijsheden erachter ook onderzocht worden. Dit is ook een vorm van kennis opdoen en een vorm van aanbidding. Maar de reden om deze geboden en verboden op te volgen is omdat Allah het zo wil.

Ook al zou het drinken van alcohol geen enkele nadelen hebben, zouden wij het alsnog niet mogen drinken omdat Allah het verboden heeft. Het is echter door de dokters geaccepteerd en algemeen bekend dat alcohol schadelijk is. Er zijn ook talloze boeken geschreven over de schade die alcohol met zich meebrengt. In de Aya (vers in de Koran) waar alcohol wordt verboden, wordt ook de reden en de wijsheid erachter uitgelegd: het is viezigheid van de duivel, het is een obstakel om gelukkig te worden, het zorgt voor vijandelijkheid tussen mensen, het wakkert haat aan, het vernietigt het lichaam, het weerhoudt mensen van het herdenken en het aanbidden van Allah.

Alcohol zorgt voor een uitputtend en negatief effect in het zenuwstelsel. Het geeft dodende klappen aan de hersenen. De schade aan de hersenzenuwen kan leiden tot gedeeltelijke verlamming en diverse ziektes. De schade in de oogzenuwen leidt tot het slecht zien met de ogen. Bovendien beschadigt en vermoeit alcohol de cellen in het hart.

Deze vermoeidheid van de cellen kan leiden tot veroudering en verslijting van het spierweefsel in het hart genaamd “myocard”. Alcohol verwondt ook de nieren en verstoort de filtratie van het bloed. Dit kan ervoor zorgen dat deze verwonde nieren niet meer in staat zijn om de giftige stoffen in de urine te filtreren. Deze giftige stoffen mengen zich vervolgens met het bloed en dit leidt tot bloedvergiftiging wat ook wel “uremie” wordt genoemd. Dit leidt tot aderverkalking, wat weer kan leiden tot vroege dementie. Alcohol verdooft de cellen en beschadigt de weerstand van het lichaam tegenover ziektes. Het opgestapelde bloed leidt tot een vergroting, daarna inkrimping en verval van de lever.

Zoals we hebben kunnen lezen heeft alcohol vele nadelen voor het lichaam. De nadelen voor de geest zijn echter veel erger. Het heeft negatieve effecten op het verstand, de alertheid, het bewustzijn en de wil. Het zorgt voor een erge hopeloosheid en het leidt tot pessimisme. De verzwakking van de alertheid, het bewustzijn en de wil leidt tot gevechten, moorden, onenigheid in een gezin, verschillende vriendschappen die kapot gaan, verschillende verkeersongelukken etc.

Alcohol beschadigt de structuur en het sociale leven van een persoon zelf en van de samenleving. Natuurlijk zorgt het drinken van alcohol nog voor meerdere rampen. Ook zijn er mensen die de alimentatie besteden aan alcohol. Door dit geld te besteden aan iets nutteloos is diegene dus geld aan het verspillen en besteedt dus eigenlijk het geld wat rechtens toebehoort aan zijn gezin en zijn kinderen.