vrouw

Wie zijn de meest perfecte vrouwen?

Onze Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, heeft vermeld dat 4 vrouwen boven alle vrouwen staan. Deze zijn:

– Fatima (dochter van onze Profeet, vrede en zegeningen zij met hem)

– Khadija (vrouw van onze Profeet, vrede en zegeningen zij met hem)

– Meryem (moeder van Isa, vzmh)

– Asiyye (dochter van Mezahim)

Bron: Eboe Noeaym-Hafiz sakafi el isfahani

Mag je een verkering hebben als moslim zijnde?

Nee, in de islam is een relatie voor het huwelijk niet toegestaan. Iemand die een vriendin of vriend heeft kan moeilijk beweren dat hij geen zina pleegt met zijn ogen, handen, en zeker met zijn gedachten.

Men kan geen tegenargument voeren door te zeggen dat je dan nooit de straat op moet gaan omdat je dan zina met je ogen en andere ledematen en zintuigen pleegt. Want onze edele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, heeft vermeldt dat bij eerste (onvoorkombare) blik geen schade rust. Als er vervolgblikken volgen dan is dat schadelijk en verboden. (Tirmizi, Edeb: 28 Ebû Davud, Nikâh: 43)

In de Koran staat het vers ‘en nadert niet de Zina’. (Koran 17-32) Hiermee wordt duidelijk dat alles wat kan leiden tot zina haram is. Voor degenen die menen dat het hebben van een vriendin niet persé betekend dat je ook zina zal gaan naderen, of voor degenen die menen dat zina, alleen geslachtsgemeenschap is, geven de volgende Hadith (overleveringen) van onze edel Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) een duidelijke uitleg:

“Ogen plegen zina” (Tirmizi, Edeb 35, (2787); Eboe Davoed, Tereccül 7, (4174, 4175); Nesai, Zinet 35, (8, 153))

“Twee ogen plegen zina. Twee handen plegen zina, twee voeten plegen zina…” (Moeslim. Ramuz-oel Ehadis)

Wat zijn de verantwoordelijkheden van mannen en vrouwen in de islam?

De islam predikt de gelijkheid van mannen en vrouwen. Allah zegt duidelijk: “Voor moslimmannen en moslimvrouwen, voor gelovende mannen en gelovende vrouwen, voor godvruchtige mannen en godvruchtige vrouwen, voor geduldige mannen en geduldige vrouwen, voor bescheiden mannen en bescheiden vrouwen, voor menslievende mannen en menslievende vrouwen, voor vastende mannen en vastende vrouwen, voor kuise mannen en kuise vrouwen en voor mannen en vrouwen die zich wijden aan de lofprijzing van God – voor hen heeft God vergeving en een grote beloning bereid.”

De islam leert mannen en vrouwen elkaar te complimenteren en het dragen van verantwoordelijkheden en daarom hebben zowel mannen als vrouwen rechten die hun belang erkennen. De islam moedigt vrouwen aan onderwijs te volgen en een bijdrage te leveren aan de samenleving, inclusief gebieden als onderwijs, rechten en geneeskunde.

Zij worden als volwaardig lid van het gezin beschouwd, waar op wordt gewezen door de woorden van profeet Mohammed (vzmh) ‘De hemel bevindt zich onder de voeten van uw moeder.’ De profeet (vzmh) waarschuwde mannelijke gelovigen ook om hun vrouwen vriendelijk te behandelen. In de islam hebben mannen de verantwoordelijkheid gekregen om in de financiële middelen van het gezin te voorzien. Als een vrouw niet wil, hoeft zij niets van haar eigen geld uit te geven. Ook heeft de man de verantwoordelijkheid om voor de veiligheid van het gezin te zorgen.

Hoe kunnen de vrouwen tijdens hun maanstanden de Ramadan benutten?

Elke Ramadan, hebben de meeste vrouwen ongeveer een week waarin ze niet kunnen meedoen aan de belangrijkste religieuze praktijken van de heilige maand: vasten en bidden. Dat komt omdat zij op dat moment in grote staat van onreinheid bevinden en wanneer deze periode eindigt, dan verrichten zij de grote wassing (ghoesl) en zijn zij weer rein. Veel vrouwen vinden dat hun mate van betrokkenheid bij de hoge spirituele atmosfeer van de maand Ramadan daalt wanneer hun menstruatieperiode begint. Hetzelfde geldt voor vrouwen met kraambloeding. Voor veel van deze vrouwen brengt deze periode frustratie en een gevoel van gebrek aan spiritualiteit met zich mee. Dit moet echter niet het geval zijn.

Menstruatie, kraambloeding en andere unieke vrouwelijke zorgen maken allemaal deel uit van de Schepping van Allah, die Hij in perfecte Wijsheid heeft geschapen. Het is geen straf voor vrouwen die hun Heer naderbij willen komen. Ze zijn gewoon een onderdeel van het speciale pakket van zegeningen, kansen en uitdagingen die Allah (God) uniek aan vrouwen heeft gegeven.

Allah zegt in de Koran: “En wie Allah en Zijn Boodschapper gehoorzaamt en voor Allah bevreesd is en Hem vreest: zij zijn degenen die de overwinnaars zijn.” (24:52) Allah heeft de menstruerende vrouwen en de vrouwen met kraambloeding opgedragen om niet deel te nemen aan het vasten tijdens de maand Ramadan. Ook heeft Hij hen opgedragen om het dagelijkse gebed niet te verrichten. Dus als een menstruerende vrouw dit bevel opvolgt, met de intentie om Allah te gehoorzamen, dan aanbidt zij in principe Allah elke seconde waarin zij zichzelf weerhoudt van het gebed en het vasten.

Om ten volle te kunnen profiteren van de gezegende maand Ramadan, kunnen menstruerende vrouwen en vrouwen met kraambloeding echter meer doen dan het nalaten van de rituele gebeden en het ritueel vasten. Hieronder staan tien manieren voor vrouwen die niet snel in staat zijn om hun spiritualiteit te stimuleren tijdens deze speciale maand.

1. Breng meer tijd door met het gedenken van Allah (dhikr)

In de Hanafi-school worden menstruerende vrouwen aangeraden om de rituele wassing (woedoe) te verrichten, hun gebedskleding te dragen en op hun gebedsmat te zitten terwijl ze Allah gedenken in de tijd dat zij normaal gesproken zouden bidden. Op deze manier verliest zij niet de gewoonte van het dagelijkse gebed. Naast de ‘adhkar’ die onder de bekende soennahs vallen – zoals SubhanAllah, Alhamdullillah en Allahu akbar – kun je ook andere adhkar uitspreken. Koop bijvoorbeeld een smeekbedenboekje en lees de smeekbeden en adhkar zodat jouw band met de Schepper sterker wordt. Door dhikr te verrichten, wordt je hart verzacht. Allah zegt in de Koran: “Waarlijk, in het gedenken van Allah vinden de harten rust!” [13:28]

2. Verricht meer smeekbeden (dua)

Doea is het smeken naar Allah. Je vraagt Hem om het goede te geven en het slechte van je af te houden. Je laat jouw dankbaarheid aan Hem zien en vraagt vergiffenis voor je fouten. Het is iets wat we vandaag de dag weinig doen, maar het direct spreken met jouw Heer is een van de meest intieme manieren om een band met Hem op te bouwen. De schoonheid van een smeekbede is dat je het op elke plaats of tijd kunt doen. Maak gebruik van deze gelegenheid om je Heer te vragen voor alles wat je nodig hebt in je leven en vraag oprecht om vergiffenis voor je zonden. Het is overgeleverd van Salman al-Farisi dat Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het (Ramadan) is een maand waarvan het begin genade is, het midden vergeving en het eind bevrijding van het vuur.” [Sahih ibn Khuzayma; Sayuti, al-Jami’ al-Kabir; Bayhaqi, Shi’b al-Iman]

3. Geef anderen te eten

Of het nu gaat om je familie, buren, vrienden, collega’s of de armen in de wijk, gebruik de tijd die je normaal gesproken vastend zou doorbrengen om maaltijden voor te breiden voor degenen die vasten, zodat hun magen en hun zielen zich zullen vullen. Misschien is het een leuk idee om een iftar van een moskee of stichting financieel te sponsoren, samen met andere niet-vastende vrouwen. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die een vastende voedt bij het verbreken van het vasten, zijn zonden worden hierdoor vergeven. Hij zal worden gered van het Vuur en zijn beloning is evenveel als die van degene die vast zonder dat er iets van de beloning van de vastende af gaat.”[at-Thirmidhi, Ibn Madjah, ad-Darimi]

4. Doe (islamitische) kennis op

Gebruik je tijd en energie om je kennis (over het geloof) te vergroten. Schaf boeken aan die informatie verschaffen over bepaalde onderwerpen waarvan je nog weinig weet. Er is geen enkel bezwaar voor menstruerende vrouwen om fiqh, tafsier en hadith boeken te lezen. Vorm een kleine kring met vrouwen met wie jullie samen een boek lezen of film bekijken en dit samen na afloop bespreken. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wie een pad bewandelt zoekende naar kennis, Allah zal voor hem hiermee een pad naar het Paradijs vergemakkelijken.” [Moeslim]

5. Geef meer liefdadigheid

Wij zijn omringd door talloze zegeningen, dus zorg ervoor dat die zegeningen in de maand Ramadan verspreid worden. Doneer geld aan een goed doel, zoals het ondersteunen van vluchtelingengezinnen of het helpen van een arme familie met schoolkosten. Het doneren van liefdadigheid kost minimale tijd, maar brengt grote voordelen met zich mee. Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De beste sadaqa (liefdadigheid) is dat wat wordt weggegeven tijdens Ramadan”. [al-Tirmidhi]

6. Je dagelijkse taken zijn een vorm van aanbidding

Soms worden vrouwen overweldigd door de verantwoordelijkheden van het huishouden en de jonge kinderen en kunnen ze geen tijd vrijmaken voor spirituele activiteiten dingen te ondernemen zoals Allah gedenken en kennis opdoen. Wanneer je ook in een dergelijke situatie zit, vernieuw dan je intentie met betrekking tot je rol als moeder en vrouw. Zie deze veeleisende en tijdrovende rollen voor wat ze zijn: verantwoordelijkheden die je vervult om Allah te behagen, waardoor ze een soort van aanbidding worden. Vraag Allah om al jouw bezigheden te accepteren als aanbidding en beschouw alles op deze manier. Zelfs de meest dagelijkse taken, zoals het verschonen van de luier, het schoonmaken van een gemorste beker appelsap, of het bereiden van een diner zal zodoende een manier zijn om het genoegen van je Heer te verwerven.

7. Luister naar de Koran

Een kwestie waar veel zusters mee te maken hebben in Ramadan is of zij de Koran wel of niet mogen aanraken en reciteren wanneer zij in de menstruatieperiode bevinden. De geleerden van de wetscholen verschillen hierin van mening. De Maliki wetschool is van mening dat de moslima de Koran mag aanraken en reciteren, helemaal wanneer zij vrezen dat ze datgene wat ze hebben gememoriseerd van de Koran zullen vergeten. Het is ook de mening van sheikh ibn Hazm en sheikh al-Albani. De Hanafi, Shafi’i en Hanbali wetscholen zijn echter van mening dat het voor menstruerende vrouwen en vrouwen met kraambloeding niet toegestaan is om de Koran aan te raken en te reciteren (Wahba Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adilataha, 1/471). Zij mogen wel naar de Koran recitatie luisteren en smeekbeden uit de Koran lezen. Bijvoorbeeld “Inna lillahi wa inna ilayhi radjioen” wanneer iemand overlijdt. Ook mogen soerah Fatiha, Ikhlaas, Falaq en Naas worden gelezen met de intentie om een smeekbede te verrichten. Verbreek jou band met Koran dus niet, vooral in de maand van de Koran. Luister er zo vaak mogelijk naar tijdens je dagelijkse handelingen, bijvoorbeeld wanneer je het huis schoonmaakt of onderweg in de auto.

8. Toon berouw

Ramadan is een uitstekende periode om je berouw aan Allah te tonen. Gebruik momenten, wanneer anderen bidden of het vasten verbreken, om een smeekbede te verrichten en God te vragen om jou en jouw geliefden te vergeven. En om jou helpen te voorkomen dat je terugkeert naar de zonde. Alles wat we hebben is een geschenk van Allah, zelfs nadat we een zonde hebben gepleegd en zijn vergeten om vergiffenis te vragen. Weet dat Allah de Vergevensgezinde is, en vertrouw dat het moment dat jij om vergiffenis vraagt, jij ook echt vergeven wordt. Een mooie manier om berouw te tonen aan Allah is door de volgende smeekbede op te lezen: “Astaghfier Allah al-Adhiem alladhie laa ilaha illaa hoewa al-qayyoem wa atoeboe ilayh.” (overgeleverd door Aboe Dawoed en Tirmidhi)

9. Babysitten om biddende moeders te helpen

Moeders met jonge kinderen vinden het vaak moeilijk om naar de moskee te gaan, omdat ze zich zorgen maken dat hun kinderen de biddende mensen storen. Aangezien jij niet naar de moskee hoeft te gaan, kun je jezelf heel nuttig maken door op te passen op de kinderen van een moeder die graag het Tarawih gebed wil bijwonen in de moskee. Als je zelf jonge kinderen hebt, kun je de moeder vragen haar kinderen voor het gebed naar jou te brengen. Door deze persoon te helpen, zult u dezelfde goede daden krijgen die zij krijgt van dat gebed. Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Degene die een ander tot goedheid aanspoort, zal dezelfde beloning krijgen als degene die hij heeft aangespoord, zonder dat er beloning afgaat van degene die hij heeft aangespoord.” (Moeslim)

10. Verspreid liefde en licht

Ramadan is een tijd van vreugde en blijdschap. Gebruik de extra tijd en energie om de vreugde van Ramadan en Eid met je niet-moslimvrienden, collega’s en buren te delen. Nodig een werkcollega uit voor een iftar, maak een speciale Ramadan-schotel en geef het aan je buurman, of neem tijd om speciale koekjes of cadeauzakken te maken voor je collega’s op kantoor of op school om dit tijdens de Eid uit te kunnen delen. Op deze manier zul je een persoon worden die bindingen creëert in een steeds meer geïsoleerde en gepolariseerde wereld. Profeet Mohammed (vrede zij met hem) heeft gezegd: “De maand Ramadan is tot jullie gekomen, de maand van de zegeningen, Allah zal jullie overstelpen door de barmhartigheid neer te zenden en Hij zal de zondes vergeven en de smeekbede verhoren. Allah zal kijken naar jullie wedijveren tijdens deze maand, en dan zal Hij over jullie opscheppen bij Zijn Engelen. Laat Allah daarom het goede van jullie zelf zien, want de ongelukkige is diegene die tijdens deze maand ontzegd wordt van de Barmhartigheid van Allah.” (Tabarani)

VROUW & HUWELIJK

Is strakke kledij toegestaan in de islam?

De hoofddoek is slechts een van de aspecten van de algehele bedekking. Het is de bedoeling voor de vrouw om zo min mogelijk de aandacht te trekken van vreemde mannen. Daarom dient een moslima naast een hoofddoek ook wijde, niet-doorschijnende, kleren te dragen, zodat de lichaamsvormen niet zichtbaar worden. Sterker nog, ook mannen dienen wijde kleren te dragen volgens de islam!

Er zijn jongere Moslima’s met hoofddoekje maar wel zwaar opgemaakt en met zeer strakke spijkerbroek met daaronder hoge hakken. Is dat niet hypocriet omdat het hoofddoekje toch juist bedoeld is om je te behoeden voor slechte blikken?

Het is dan inderdaad tegenstrijdig om enerzijds de haren te bedekken en anderzijds de overige lichaamsdelen te accentueren. Degenen die dit doen hebben het doel van de hoofddoek niet helemaal begrepen of hebben hun begeertes de overhand gegeven. Moslims zouden het doel van het bedekken en het dragen van een hoofddoek beter moeten verkondigen. Soms lijkt het inderdaad alsof het voor de mode is, terwijl de bedoeling is om, omwille van God, juist geen aandacht te trekken. De hoofddoek is bedoeld ter bescheidenheid en het bedekken van de schoonheid.

Is het slecht behandelen van de vrouwen een onderdeel van de islam?

Het onderdrukken van vrouwen wordt niet geleerd of aangemoedigd in de Islam. Zowel in moslim als in niet-moslim gemeenschappen ligt de wortel ervan eerder in een gebrek aan onderwijs en wijsheid van de mensen die dit doen.

De Islam verbiedt elke slechte behandeling van vrouwen. Sommige dingen die je in de media ziet, kunnen door een voorkeur voor een bepaalde invalshoek gekleurd zijn, waardoor een vertekend beeld ontstaat. Dit soort media verslagen laten alleen de culturele activiteiten van sommige moslims zien. Vervolgens worden deze culturele praktijken soms ten onrechte verward met de Islam.

Elke vorm van onderdrukking en onrecht gaat volledig in tegen de geest van de Islam. Toen de Islam haar intrede deed, bevrijdde deze vrouwen. In die tijd was het de enige religie die vrouwen rechten toekende. Karen Armstrong, schrijfster van “Een geschiedenis van God’ zegt dat “De Islam in de geschiedenis bekritiseerd werd door de christenen, omdat zij teveel rechten aan vrouwen gaf.”

De Islam beschouwt en behandelt vrouwen binnen de religie, de maatschappij en het recht, gelijk als mannen. Net zoals er voorbeelden zijn van een slechte behandeling van vrouwen in de moslimwereld, zijn er ook vele voorbeelden van een superieure behandeling door mannen met gedegen Islamitische kennis, begrip en spirituele groei, die de Islam met zich brengt. In de moslimwereld zoeken vrouwen mannen die de Islam op de juiste wijze beoefenen, omdat zij weten dat zij in een partnerschap met zulke mannen geluk zullen vinden.

Helaas belichten media soms een specifieke kwestie, meestal vanuit een beperkte invalshoek, waardoor een vertekend beeld ontstaat van de Islam.

Wat is het advies van de islam bij het kiezen van een huwelijkspartner?

Het huwelijk is een belangrijk moment in het leven. De man dient de juiste vrouw te kiezen, en de vrouw dient de juiste man te kiezen. Dit is belangrijk vanwege het stichten van een vredig gezin en wegens de gezonde staat van het nog te geboren kind.

Profeet Mohammed (vzmh) raadt de man en vrouw aan zorgvuldig de kandidaten te selecteren en nodigt ons tot voorbehoud uit door het volgende te zeggen: “Mensen zijn in goed- en slechtheid als bronnen” (Moesned, 2: 539)

Na de vraag van zijn zoon welke rechten het kind over zijn vader heeft, noemt Omer (moge Allah tevreden met hem zijn) drie punten op: “Kies een schone en goede morele moeder uit, geef hem een mooie naam en leer hem de Koran.” (Terbiyetoe’l-Evlâd, 1: 38)

De voornaamste reden van trouwen is een goede generatie op de wereld brengen; verder is het belangrijk te trouwen om zich van zondes te weerhouden en geordend te kunnen leven. Als men enkel trouwt om zijn seksuele behoeftes te bevredigen en te vermaken met zijn kortstondige genot, is het onvermijdelijk dat dit later voor constante wrijving zal zorgen.

Imam-i Gazali heeft over dit onderwerp “gelovig en goed moraal” (Ihya, 2: 38) als de eerste twee principes benoemd.

Om het gezin in stand te houden, is het van groots belang evenwicht tussen de stellen te hebben. Dat een religieuze vrouw en een dwalende man niet in evenwicht is, is overduidelijk. Dat een dergelijk gezin niet stand zal houden, is zeer sterk aanwezig. Want het is zeer vaak niet te doen dat twee uiteenlopende mensen in harmonie leven. Op dezelfde manier geldt dat wanneer een gelovige man met een niet gelovige en/of niet aan de religieuze regels houdende vrouw trouwt, zeer veel problemen met zich meebrengt, wat de omgang aanzienlijk bemoeilijkt. De Islam belemmert de mogelijke nare gebeurtenissen door van te voren zorgvuldig te werk te gaan. Zodoende houdt het evenwicht van de maatschappij zich op krachtige fundamenten staande.

Het volgende trok onze aandacht over het advies dat onze Profeet (vrede zij met hem) aan de moslims gaf: “Een vrouw kan om vier redenen worden gehuwd: Haar bezit, haar afkomst, haar schoonheid en haar vroomheid. Kies de vrome vrouw zodat u voorspoed zal krijgen” (Boehari-Moeslim-Aboe Dawoed-Nasa’i-Ibni Madja). Naast de resterende kenmerken, is het een Profetisch advies om in het bijzonder voor het religieuze te kiezen. Dus is dit voor de moslim het meest cruciale kenmerk in zijn leven.

Onze Profeet (vrede zij met hem) gaf na de vraag “Welke goederen zullen we ons eigenen om ons van onze behoeftes te voorzien?” van Omer (moge Allah tevreden met hem zijn) het volgende advies:

“Het beste wat een mens op deze wereld kan bezitten: een tong die Allah reciteert (dzikr), een hart dat Allah altijd dankbaar is en een religieuze vrouw die hem ondersteunt voor het hiernamaals.” (Tirmidzî, Tefsiroe’l-Koran.- 48, Ibn-i Mâce, Nikâh: 5) Een vrouw die haar man voor het hiernamaals ondersteunt, heeft onze Profeet (vrede zij met hem) als één van de belangrijkste wereldse goed gerekend.

 

“Shariah (Islam) hoort bij de man en vrouw in evenwicht te zijn, dus ze horen bij elkaar te passen” zegt Bediuzzaman Said Nursi. Dit vervolgt hij met “Meest belangrijk evenwicht en gelijkheid, is aangaande de religieuze zaken. Gelukkig is die man die zijn vrouw nadoet in religieuze zaken, die religieus is omdat hij zijn vrouw in het eeuwige leven niet kwijt wilt. Gelukkig is die vrouw die naar de religieuze zaken van haar man kijkt en zich meer inzet voor de religie door “Laat me mijn eeuwige vriend niet kwijtraken” te zeggen.” (De Flitsen, pg. 186)

Nadat beide kanten de religieuze aspecten hebben bezien, krijgen natuurlijkerwijs de andere aspecten, naar hun waarde, een plek in de trouwerij. Een ander kenmerk dat in de vrouw/man wordt gezocht, is goed karakter en moraal. Veel van de mensen die letten op hun religie, zullen automatisch volgens de moraal van de Islam leven.

Ook de mening over en voorkeur voor een man van de vrouw behoort niet vergeten en ondermijnd te worden. Want dit samen zijn zal levenslang duren en in het eeuwige leven voortgezet worden.

Islam geleerden maken duidelijk dat armoede van een goede en verdienstelijke kandidaat geen belemmering is voor de evenwicht tussen de man en vrouw en geen belemmering is voor de trouwerij. Zodoende, wanneer er overeenstemming is bereikt tussen de te trouwen man en vrouw, zal het arm of rijk zijn geen serieuze belemmering zijn voor de trouwerij.

Waarom is het dragen van een hoofddoek verplicht?

Moslims, mannen en vrouwen, worden opgedragen bepaalde delen van hun lichaam te bedekken. De Koran zegt: “Zeg tot de gelovige mannen dat zij hun ogen neergeslagen houden en dat zij hun passies beheersen. Dat is reiner voor hen. Voorzeker, Allah is wel op de hoogte van hetgeen zij doen. En zeg tot de gelovige vrouwen dat zij ook hun ogen neergeslagen houden en hun passies beheersen, en dat zij hun schoonheid niet tonen dan hetgeen ervan zichtbaar moet zijn, en dat zij hun hoofddoeken over hun boezem laten hangen, en dat zij hun schoonheid niet tonen behalve aan (…)” (24:30-31)

De verzen vervolgen met een lijst van mannelijke familieleden die de uitzonderingen op deze regel vormen.

Het gezichtspunt van de islam is, dat met inbegrip van de mens, het hele universum door Allah (God) geschapen is. Allah heeft ons onze lichamen en de omgeving waar in we leven toevertrouwd en ons daarom opgedragen deze tegen fysieke en spirituele schade te beschermen. Voor gelovigen is het vanzelfsprekend dat zij Allah, die in openbaringen bepaalde richtlijnen en principes uiteen heeft gezet om het geluk van de mens te waarborgen, volgen.

Zowel mannen als vrouwen hebben hun verantwoordelijkheden tegenover Allah. Allah heeft elk individu met verschillende kwaliteiten en eigenschappen geschapen. Afhankelijk van hoe men omgaat met waarmee hij/zij is bevoorrecht of benadeeld, wordt men hierop afgerekend in het hiernamaals. Men moet verantwoording afleggen voor hetgeen wat men op aarde heeft gedaan als vrouw of man en hoe men is omgegaan met de gunsten en gebreken die hem of haar zijn geschonken. Of een man bevoorrecht is of dat een vrouw bevoorrecht is, hangt zeer af van wat ze met deze voorrechten doen.

Een klein voorbeeld:

Dat een vrouw een hoofddoek moet dragen wordt veelal gezien alsof de vrouwen worden benadeeld ten opzichte van de mannen. In de bewering van sommigen: ‘omdat de mannen hun lusten niet in bedwang kunnen houden moeten vrouwen een hoofddoek dragen.’ Dit is zeker niet het geval. Vrouwen dragen een hoofddoek enkel en alleen voor Allah, omdat Hij het wil. Hierdoor wordt het dragen van een hoofddoek een vorm van aanbidding, omdat je het voor Allah doet. Een vrouw met een hoofddoek die hiervan bewust is, verricht als het ware de hele dag aanbidding. Iedere seconde dat ze haar hoofddoek om heeft, wordt toegeschreven alsof ze aanbidding verricht. Dit is een grote gunst die Allah aan de vrouwen heeft geschonken. Het ervaren van een kleine moeite en last op deze wereld door het dragen van een hoofddoek, zal in het hiernamaals resulteren in een grote beloning.

Is een hoofddoek dus een last of een voorrecht voor vrouwen? Als men met een wereldse materialistische bril kijkt is de hoofddoek een symbool van onderdrukking, maar gezien vanuit de islam en gericht naar het hiernamaals is de hoofddoek een verheven bevoorrechting voor een vrouw.

De kwestie van het bedekken is nauw verbonden met de kwestie van naaktheid. Het benadrukken van seksualiteit in hedendaagse culturen zorgt ervoor dat vrouwen als lustobject behandeld worden. De kledingvoorschriften van de islam hebben als doel dit een halt toe te roepen en het richt de seksualiteit op het privé-leven van rechtmatige partners. De islam schrijft voor dat dames zonder hun seksualiteit te benadrukken op gelijke wijze behandeld worden als mannen. Daarnaast draagt de islam voor dat vrouwen hun lichamen en haren bedekken. Ter bescherming van haarzelf kan een vrouw zich bescheiden kleden, waarmee zij de tevredenheid van Allah kan werven. Hetzelfde kan geopperd worden voor de man. Ook hij kan zich bescheiden kleden ter eigen bescherming en om de tevredenheid van Allah te werven.

Wanneer een moslimvrouw de (leeftijd van) puberteit bereikt, wordt het bedekken van de haren een verplichting. Sommige ouders vragen hun dochters al eerder om hun haar te bedekken, zodat zij eraan gewend raken, mits zij het zelf ook wilt dragen. In de kern gaat het om de eigen wil van de drager, zodoende is er geen ruimte voor dwang.

Vrouwen dienen hun hele lichaam, met uitzondering van het gezicht en de handen (en volgens de Hanafi wetschool ook de voeten), te bedekken. Mannen dienen ook de belangrijke delen van hun lichaam, van de buik tot aan de knieën, te bedekken. Zolang aan deze plicht wordt voldaan, wordt het uiteindelijke soort kleding dat gedragen wordt en de kleur ervan, aan het individu overgelaten. Vanzelfsprekend bedekken vrouwen, of ze nu moslim zijn of niet, in het dagelijks leven de meeste delen van hun lichaam. Het bedekken van het gezicht is niet verplicht in de islam. Sommige vrouwen kunnen er uit godsvrucht voor kiezen dit te doen. Ook zijn culturele gebruiken de reden van dit gebruik in landen (als Iran of Afghanistan) waar dit veel voorkomt.

Het niet bedekken van het haar, of er nog niet klaar voor zijn om aan deze verplichting te voldoen, hoeft een vrouw er niet van te weerhouden in God te geloven en de islam als religie te kiezen. Bovendien weerhoudt dit vrouwen er zeker niet van andere, belangrijkere aspecten van de islam uit te dragen.

Enkele nieuwe moslima’s hebben het volgende te zeggen over hun ervaringen met het bedekken van hun haar en de rest van hun lichaam:

“Ik draag de hijab (sluier) nu drie jaar. Voor mij is het zeer bevrijdend geweest. Om eerlijk te zijn, stelt het je in staat een persoon te zijn en niet slechts een vrouw/ding om naar te kijken. Mensen luisteren naar je. Ik was altijd nogal zwaar … Toen ik het gewicht weer kwijt was, merkte ik de blikken en dingen op, wanneer iemand bijvoorbeeld met je praat terwijl hun ogen naar je borst(en) kijken. Met de hijab merk ik dat dat is verdwenen.”

“Het dragen ervan zorgt ervoor dat wanneer mensen naar me kijken, ik het gevoel heb dat ze niet naar me kijken vanwege hoe mijn lichaam er uit ziet, maar vanwege wat ik doe en bijdraag.”

“Ik doe het omdat dat is wat God geboden heeft. Daarnaast draag ik het ook als vorm van bescheidenheid. En het beschermt ons tegen seksuele hinderlijkheden. Ik zag hoe mannen naar een vrouw met een korte rok keken, over haar spraken en lachten en ik dacht: “Zij hebben geen enkel respect voor vrouwen. Ik ben er dankbaar voor dat vrouwen in mijn religie gerespecteerd worden.”

Mag een vrouw werken en haar gezin financieel ondersteunen?

“De mannen en vrouwen die zich (aan Allah) hebben overgegeven, de gelovige mannen en vrouwen, de onderdanige mannen en vrouwen, de geduldig en volhardende mannen en vrouwen, de deemoedige mannen en vrouwen, de mannen en vrouwen die aalmoezen geven, de mannen en vrouwen die vasten, de mannen en vrouwen die hun schaamstreek kuis bewaren, de mannen en vrouwen die Allah veel gedenken, voor hen heeft Allah vergeving en een geweldig loon klaargemaakt.” (Koran, 33:35)

“Ik laat het werk van iemand van jullie die (goed) doet niet verloren gaan, of het nu een man is of een vrouw, jullie horen bij elkaar. …” (Koran, 3:195)

“Vrouwen zijn de tweelinghelften van mannen” (Hadis: Moesned).

Bovenstaande Koranverzen en overlevering van onze geliefde Profeet, vrede en zegeningen zj met hem, zijn enkele van de vele ayât en hadis die de gelijkheid tussen mannen en vrouwen zeer duidelijk aangeven.

Huwelijk is een overeenkomst die deze twee onafhankelijke en gelijke personen aangaan voor hun leven op deze wereld en insjaAllah (met de wil van Allah) voor het hiernamaals.

In Islamitische huwelijk wordt ieder in zijn waarde en recht gelaten. Alleen voor de man komt er een extra last, hij is namelijk verantwoordelijk voor de zorg en onderhoud van zijn gezin (Koran 65-7; 4-34). Dit geeft hem extra verantwoordelijkheid.

Volgens het Islamitisch familierecht, ligt de financiële zorgplicht van een gezin volledig bij de man. De man als broodwinner dus. Hij is verplicht te voorzien in alle kosten van zijn gezin. Hij moet daarbij handelen volgens zijn vermogen. Ook al heeft de vrouw een inkomen, dan nog is het de plicht van de man om het gezin te onderhouden.

De vrouw in de Islam heeft echter ook het recht te gaan werken, geld te verdienen, eigendom te bezitten in haar eigen naam, te erven, wettelijke contracten af te sluiten, handel te drijven, en haar vermogen te beheren zoals zij dat zelf wenst. Voor dezelfde inspanning, krijgt ze dezelfde vergoeding als de man. Zij kan ook haar eigen bedrijf runnen, en niemand – ook niet haar man – kan aanspraak maken op het vermogen of het inkomen van de vrouw. Het inkomen dat ze verwerft is volledig en exclusief voor haar.

Zoals we boven hebben vermeldt is het huwelijk een overeenkomst die door twee personen die elkaar liefhebben afsluiten. Het is aan de vroomheid van de vrouw om haar man te ondersteunen door bij te dragen aan de kosten in het huishouden.