altijd

Waarom moeten moslims elke dag gaan bidden?

De verplichte gebeden (salaats) zijn de pijlers van de Islam. Lees, om het belang ervan volledig te begrijpen, de volgende vergelijking:

Een meester geeft elk van zijn twee dienaren 24 goudstukken en stuurt ze naar een prachtige landgoed, die op twee maanden reizen afstand is gelegen.

Hij zegt hen: “Gebruik dit geld om je kaartje, je benodigdheden en wat je nodig zult hebben als je bent aangekomen, te kopen. Na een dag gereisd te hebben, zul je bij een doorreis station komen. Kies daar een vervoersmiddel, dat je je kunt veroorloven.”

De dienaren vertrekken. De een geeft slechts een klein beetje geld uit voor hij het doorreis station bereikt.

Hij maakt zo wijs gebruik van zijn geld, dat zijn meester hem het duizendvoudige geeft. De andere dienaar vergokt 23 van de 24 goudstukken, voor het bereiken van het station. De eerste dienaar adviseert de tweede:

“Gebruik dit goudstuk om je kaartje te kopen, anders zul je moeten lopen en honger lijden. Onze meester is gul. Misschien vergeeft hij je. Misschien kun je een vliegtuig nemen, zodat we het landgoed in een dag kunnen bereiken. Zo niet, dan zul je te voet moeten gaan en twee maanden honger lijden tijdens het doorkruisen van de woestijn.”

Iedereen kan zien wat er zal gebeuren, als hij de raad van zijn vriend in de wind slaat.

Luistert nu naar de volgende uitleg. Zowel jullie die niet bidden als jij, mijn ziel, die niet tot bidden geneigd bent. De meester is onze Schepper. De ene dienaar stelt de gelovige mensen voor, die vol overgave bidden; de andere vertegenwoordigt de mensen die niet van bidden houden.

De 24 goudstukken zijn de 24 uren in een dag. De boerderij is de hemel, het doorreis station het graf en de reis voltrekt zich van het graf naar het eeuwige leven. Afhankelijk van hun daden en gedrag, heeft deze reis voor iedereen een verschillend tijdsduur. Sommige van de waarlijk toegewijde mensen leggen duizend jaar, als een bliksemschicht af in een dag, terwijl anderen 50 duizend jaar afleggen met de snelheid van verbeelding. De Koran verwijst naar deze waarheid in (22:47) en (70:4).

Het kaartje zijn de verplichte gebeden, die bij elkaar opgeteld, in een uur verricht kunnen worden. Als je 23 uur per dag aan wereldse zaken besteedt en het uur dat overblijft niet voor de verplichte gebeden gebruikt, ben je een dwaze mislukkeling. Misschien dat je in de verleiding komt om de helft van je geld voor een loterij te gebruiken, waar duizend mensen aan meedoen. De kans om te winnen is 1 op duizend, terwijl degenen die bidden 99 procent kans hebben om te winnen. Als je niet tenminste één muntstuk gebruikt om een onuitputtelijke schat te bemachtigen, is er duidelijk iets mis met je.

Is Allah continu aan het scheppen?

Moslims geloven in een actieve God. Aangezien alle Eigenschappen van Allah eeuwig zijn, zijn de manifestaties daarvan voortdurend in het universum terug te vinden. Zo is Hij als Schepper voortdurend actief in de handeling van het scheppen. Wij kunnen duidelijk waarnemen dat het universum door middel van nieuwe scheppingen voortdurend verandert. Omdat die activiteiten niet door mensen of enig ander geschapen wezen gestuurd worden, vereist dit een voortdurend actieve God. Zo zijn alle deeltjes en hemellichamen voortdurend in beweging. Sterren en melkwegstelsels worden voortdurend geschapen en vernietigd. Ieder moment wordt er iets of iemand geboren of sterft er iets of iemand. De aarde is als een prachtig versierd paleis, waarvan het landschap voortdurend verandert. Dat alles vereist een constant(e) (aanwezige) besturing van zaken om de orde die er is in stand te houden.

We weten dat de zon van binnen actief is en haar licht als gevolg daarvan in alle richtingen uitstraalt. Met haar licht, warmte en andere eigenschappen is zij in ieder reflecterend voorwerp aanwezig. Op dezelfde wijze is Allah voortdurend actief en overal met Zijn Kennis en Macht aanwezig. Op deze manier manifesteren Zijn Namen en Eigenschappen zich in het gehele universum (zijn hun invloeden in het gehele universum zichtbaar). Het is belangrijk er op te wijzen dat de schepping, met inbegrip van de mens, fysiek gezien aan tijd en ruimte gebonden is. Wij bestaan altijd op een bepaalde plaats, in een bepaalde tijd. Allah is echter niet aan tijd en ruimte gebonden, omdat Hij de Ene is, Die alles in de eerste plaats geschapen heeft.

Allah handelt voortdurend door middel van wat wij “natuurwetten” noemen, die voortdurend werkzaam zijn. Daarom is Allah altijd actief. Het volgende vers uit de Koran gaat daarover: “Allah! Niemand dan Hij, de Eeuwig-levende, Degene Die al wat bestaat onderhoudt en beschermt, verdient het om aanbeden te worden. Sluimer noch slaap heeft vat op Hem. Al wat zich in de hemelen en op Aarde bevindt, behoort aan Hem. Wie kan bij Hem een goed woord voor een ander doen, tenzij Hij dat toestaat? Hij weet wat er met hen (Zijn schepselen) in deze wereld gebeurt en in het Hiernamaals met hen zal gebeuren. En zij kunnen slechts zoveel van Zijn kennis vergaren, als Hij hen toestaat. Zijn Troon (als metafoor voor Zijn gezag en controle over het universum) reikt over de hemelen en Aarde en tijdens het waken over en beschermen van hen, voelt Hij geen vermoeidheid, daar Hij de Hoogste, de Meest Verhevene is.” (2:255)