Op welke manier is de islamitische jaartelling ontstaan?

Het begin van de islamitische jaartelling wordt ook wel de hidjra, de migratie van profeet Mohammed (vrede zij met hem) van Mekka naar Medina, genoemd. Het besluit om een islamitische jaartelling in te stellen, is echter pas na het overlijden van de profeet genomen.

Er zijn verschillende voorstellen gedaan van gebeurtenissen waar de jaartelling op gebaseerd moest worden, waaronder de geboorte of de dood van de profeet, de eerste openbaring, en de migratie van de profeet van Mekka naar Medina. Na open beraad tussen de volgelingen van de Profeet onder leiding van Oemar (ra) is er voor gekozen om het jaar van de emigratie van de profeet van Mekka naar Medina als startpunt te kiezen voor de islamitische jaartelling. De maand Moeharram is vervolgens als eerste maand gekozen omdat deze, logisch gezien, de eerste maand is van de maankalender.