Moet de Koran Arabisch gelezen worden?

De heilige Koran is het ware woord van Allah en is ons in het Arabisch gezonden met een boodschap aan de mensheid. Allah heeft het Arabisch bevoordeeld met een rijke woordenschat en een taal die geschikt is om de goddelijke boodschap over te brengen. Uiteraard zullen wij om het te begrijpen vertalingen in onze eigen taal lezen. Alleen tijdens het gebed is het noodzakelijk om de verzen in de oorspronkelijke taal te citeren omdat de vertaling niet voldoet aan de originele betekenis. Allah heeft ons de Koran in het Arabisch gezonden. De vertaling ervan kan de Koran niet vervangen.

Bijvoorbeeld een Frans gezegde zal niet hetzelfde effect en betekenis hebben wanneer dit naar het Nederlands wordt vertaald.

Het begrijpen en naleven wat de Koran ons vertelt, is de plicht van elke moslim. Daarom is het niet voldoende om de Koran enkel te lezen, maar is juist ook nodig om te begrijpen wat er staat en de woorden na te leven. Ook behoort men stil te staan bij de gedachte dat men Engels of een andere taal leert om een boek in die taal te lezen. De Arabische taal leren en daarmee de Koran in zijn oorspronkelijke taal begrijpen, kent dan ook hier geen belemmering voor.

Ook de Koran lezen zonder hem te begrijpen, heeft op ons positieve invloed. Net zoals een persoon die geen gevoel meer in zijn tong heeft maar toch door blijft eten omdat voedsel belangrijke voedingsstoffen bevat die noodzakelijk zijn voor het lichaam; zo ook bevat de Koran belangrijke voedingsstoffen voor onze ziel waarmee wij onze geest voeden.

Daarnaast staat er tegen elke letter van de Koran tien beloningen als goede daad (Tirmizi, beloningen van de Koran 16, 2912). De genade van Allah is zo groot dat wij beloond worden met vertienvoudigde beloning. Tijdens heilige nachten en tijden zoals vrijdag nacht, Ramadan of andere tijden wordt de beloning vermenigvuldigd met 700 tot zelfs 700.000 keer.

De vertaling van de Koran heeft dus uiteraard voordelen bij het begrijpen van de Koran, maar behoort men zich er bewust van te zijn dat geen enkele vertaling –zoals iedere vertaling- de literaire vorm en diepgaande inhoud exact kan nabootsen. Net zoals geen enkel letter, woord of zin uit een ander boek zoveel beloning oplevert als de Koran, zal ook geen enkele vertaling van de Koran net zoveel beloning opleveren als de originele Koran zelf.