Met wie zijn de kinderen van Adam en Eva getrouwd?

In de Koran vermeldt Allah: “O Mens, vreest jullie Heer Die jullie schiep uit één enkel ziel (en die) daaruit zijn echtgenote schiep en uit hen beide vele mannen en vrouwen deed voorkomen.” (4/1)

Hieruit leren we dat Adam en Eva vele kinderen hebben gekregen, dus niet alleen maar zonen. Of iets haram of halal is bepaalt Allah. In de Koran lezen we dat Allah het slachten van een kameel heeft verboden aan het volk van Salieh. Kameel was dus haram voor hen. (7:73; 7:77) Ook lezen we dat Allah voor de joden alle dieren met ongesplitste hoeven haram waren. Ook de vetten van koeien en schapen was voor hun haram. (6:146) Eva baarde telkens een tweeling, een jongen en een meisje. Toen deze volwassen werden gingen ze kruiselings met elkaar trouwen. Dus een tweeling trouwde met een andere tweeling. Dit was alleen halal voor de kinderen van Adam. De kleinkinderen van Adam trouwden met neefjes en nichtjes. (Ibni-Djerier At tabarani; Kastallani 4-320)