Mag men Djoem’a Moebarak zeggen?

‘Djoem’a Moebarak’ is een uiting van een doea. Je wenst anderen een gezegend vrijdag. Allah leert en adviseert ons in de Koran dat we doea kunnen/moeten doen aan anderen (59:10, 47:19)

Sommigen zien het zeggen van ‘Djoem’a Moebarak’ als bidah (innovatie). Vandaag de dag zijn er helaas vele onduidelijkheden ten aanzien van de term ‘bidah’ oftewel innovatie. Sommigen hebben de neiging om alles als bidah te bestempelen, terwijl anderen zelfs de fundamentele principes van het geloof veranderen.

De Nobelste Godsgezant, vrede en zegeningen zij met hem, verkondigde de volgende overlevering: “Alle innovaties behoren tot dwaling en elke vorm van dwaling belandt in vuur.” (Moeslim, Djoem’a 3). Oftewel, na de afronding en vervolmaking van de stralende Sharia-wetten en principes van de heilige soennah kunnen we volgens het geheim achter ”Vandaag heb Ik jullie religie vervolmaakt.”(Koran, 5:3) concluderen dat het opzetten en innoveren van alle principes, richtlijnen en toepassingen van nieuwe verzinsels een vorm is van dwaling die naar het vuur leidt.

Echter, de heilige soennah is door geleerden onderverdeeld in drie niveaus.

Eerste en tevens het hoogste niveau is ‘Tesjrie’ soennah, dus noodzakelijk en kan niet worden veronachtzaamd. Dat deel wordt gedetailleerd omschreven in de stralende Sharia-wetten. Het bestaat uit voorschriften die op geen enkele wijze gewijzigd kunnen en mogen worden.

Tweede niveau bestaat uit de naleving van de regels in het kader van de heilige soennah die betrekking hebben op Godsdienstoefeningen. Ook deze regels worden omschreven in de Sharia- boeken. Aanpassingen aan deze regels vallen onder ‘bidah’ (innovaties).

Derde niveau zijn alle dagelijkse handelingen en gewoonten welke ‘adâb’ wordt genoemd. Deze ‘adâb’ hebben geen ‘religieuze toepassings-verplichtingen’. Ze wordt uiteengezet in boeken die de verheven gedragsnormen van de nobele Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) beschrijven. Een handeling die van deze gedragsnormen afwijkt, kan niet als ‘bidah’ worden geclassificeerd.

Dus bidah behoort tot de eerste twee categorieën van de ‘verplichte’ soennah en niet tot de derde categorie van adâb soennah. Anders blijft er geen enkel moslim in de wereld over die geen bidah verricht. Want dan moeten we concluderen dat alle onderstaande bidah zijn:

– Aan tafel eten is bidah, op de grond eten is soennah

– Zitten op een stoel/bank is bidah, op een kleedje op de grond is soennah

– Minaret is bidah, moskee zonder minaret is soennah

– Adhan met microfoon is bidah, zonder microfoon soennah

– enz….