Mag ik vergiffenis vragen als ik dezelfde fout steeds herhaal?

Onze Genadevolle Allah vermeldt in de Koran: Zeg: “O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah, voorwaar Allah vergeeft alle zonden, waarlijk, Hij is de Vergevensgezinde, de Genadevolle”. (Koran 39-53)

Van onze geliefde Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, leren we dat Allah in een Hadith Qudsi heeft vermeldt: ”Als de zonden van mijn dienaar tot aan de hemelen reikt, zolang hij zijn hoop in Mij niet opgeeft en vergeving vraagt, zal Ik hem vergeven.” (Tirmidzi)

Als de Genade en Vergevensgezindheid van Allah zo groot is, waarom zouden we dan onze hoop gaan verliezen? Waarom durf je na een zonde niet meer te bidden?

Omdat satan je influistert dat je steeds zit te zondigen en met al die zonden niet voor Allah kan komen. Zo trekt hij je nog verder naar zich toe. Totdat je niet meer zal gaan bidden en zelfs geen spijt meer begint te krijgen van je zonden.

Je moet je wil versterken om niet steeds te gaan zondigen. Het versterken van die wil kan alleen maar door de salât en andere gebeden te verrichten. Ga één of twee keer in de week vrijwillig vasten. En lees dagelijks de Koran. Als je onderweg bent lees uit je hoofd de korte hoofdstukken uit de Koran die je kent. Als je geen korte hoofdstuk weet, zeg de namen van Allah op. Zeg bijvoorbeeld herhaaldelijk de Edele Naam “Ya Hafiez, Ya Allah” (Allah de Albeschermende) en vraag Allah om je te beschermen tegen herhaaldelijk in zonden te vallen.

Je zal zien, als je oprecht en vanuit je hart berouw en spijt betoont, om vergiffenis vraagt en je richt naar Allah, zal Allah je beschermen. En vooral niet luisteren naar de influisteringen van satan, die je wanhopig probeert te maken. Allah is Groter en Genadevoller dan alle zonden.

Wat moet ik doen als ik geen oprechte spijt heb?

Allah kijkt zeer zeker naar onze harten en Hij weet precies wat er in onze harten bevindt. Dat je geen oprechte spijt kan voelen, betekent niet dat je je moet afkeren van Zijn Genade en Barmhartigheid. Het is juist de influistering van satan (duivel), die je wanhopig probeert te maken dat Allah je niet zal gaan vergeven omdat je geen oprechte spijt hebt.

Je moet de moed niet opgeven en continu vergeving van Allah vragen, met de hoop dat er ook een tijd zal komen dat je vanuit je hart die oprechte spijt zult gaan voelen.