Mag een vrouw werken en haar gezin financieel ondersteunen?

“De mannen en vrouwen die zich (aan Allah) hebben overgegeven, de gelovige mannen en vrouwen, de onderdanige mannen en vrouwen, de geduldig en volhardende mannen en vrouwen, de deemoedige mannen en vrouwen, de mannen en vrouwen die aalmoezen geven, de mannen en vrouwen die vasten, de mannen en vrouwen die hun schaamstreek kuis bewaren, de mannen en vrouwen die Allah veel gedenken, voor hen heeft Allah vergeving en een geweldig loon klaargemaakt.” (Koran, 33:35)

“Ik laat het werk van iemand van jullie die (goed) doet niet verloren gaan, of het nu een man is of een vrouw, jullie horen bij elkaar. …” (Koran, 3:195)

“Vrouwen zijn de tweelinghelften van mannen” (Hadis: Moesned).

Bovenstaande Koranverzen en overlevering van onze geliefde Profeet, vrede en zegeningen zj met hem, zijn enkele van de vele ayât en hadis die de gelijkheid tussen mannen en vrouwen zeer duidelijk aangeven.

Huwelijk is een overeenkomst die deze twee onafhankelijke en gelijke personen aangaan voor hun leven op deze wereld en insjaAllah (met de wil van Allah) voor het hiernamaals.

In Islamitische huwelijk wordt ieder in zijn waarde en recht gelaten. Alleen voor de man komt er een extra last, hij is namelijk verantwoordelijk voor de zorg en onderhoud van zijn gezin (Koran 65-7; 4-34). Dit geeft hem extra verantwoordelijkheid.

Volgens het Islamitisch familierecht, ligt de financiële zorgplicht van een gezin volledig bij de man. De man als broodwinner dus. Hij is verplicht te voorzien in alle kosten van zijn gezin. Hij moet daarbij handelen volgens zijn vermogen. Ook al heeft de vrouw een inkomen, dan nog is het de plicht van de man om het gezin te onderhouden.

De vrouw in de Islam heeft echter ook het recht te gaan werken, geld te verdienen, eigendom te bezitten in haar eigen naam, te erven, wettelijke contracten af te sluiten, handel te drijven, en haar vermogen te beheren zoals zij dat zelf wenst. Voor dezelfde inspanning, krijgt ze dezelfde vergoeding als de man. Zij kan ook haar eigen bedrijf runnen, en niemand – ook niet haar man – kan aanspraak maken op het vermogen of het inkomen van de vrouw. Het inkomen dat ze verwerft is volledig en exclusief voor haar.

Zoals we boven hebben vermeldt is het huwelijk een overeenkomst die door twee personen die elkaar liefhebben afsluiten. Het is aan de vroomheid van de vrouw om haar man te ondersteunen door bij te dragen aan de kosten in het huishouden.