Kunnen we iets doen tegen de slechte kijk op de islam?

Verandering brengt altijd weerstand. Bijna iedere denker, revolutionair of volksheld is ooit op weerstand gestuit, omdat zij het bekende durfden te betwijfelen en dapper een stelling durfden in te nemen die de politieke leiders van hun tijd niet konden waarderen. Hoewel deze mensen de nodige pijn hiervan hebben geleden, staan ze in de geschiedenisboeken bekend als helden en invloedrijke figuren.

Profeet Mohammed, vrede zij met hem, was zo een held die goddelijke openbaringen ontving en hiermee misstanden in de samenleving probeerde te corrigeren en stuitte hierdoor op de hevige weerstand van de machthebbers in Mekka. Profeet Mohammed (vzmh) bracht vrouwenrechten in een tijd waarin meisjes levend werden begraven, riep op om armen en wezen te helpen in een tijd waarin de zwakkeren werden uitgebuit en gedenigreerd, en riep boven alles op om in één God te geloven Die vrij is van alle gebreken en werd hierdoor een doorn in het oog van de Mekkanen die geld verdienden aan pelgrimstochten van afgodsdienaren.

Al vanaf het begin van zijn profeetschap werd hij bespot, gelasterd en aangevallen. Hoewel de media in zijn huidige vorm toen niet bestond, vertelden mensen mond tot mond leugens over de profeet door. Hij stond in zijn eentje tegen al dat ‘mediageweld’, maar had Allah als Helper! Hij deed hetgeen in zijn macht was en leidde mensen op. Nooit beklaagde hij zich bij Allah dat er valsheden over hem werden verspreid en probeerde hij individu voor individu te enthousiasmeren voor de Goddelijke openbaringen.

In een wereld vol onrecht, ongeloof en verdorvenheid is de boodschap van de islam nog steeds het medicijn, maar deze boodschap is vaak ongehoord. Dit neemt niet weg dat de kritiek van mensen die de moslim niet kan onderscheiden van de islam soms wel terecht kan zijn. We zien helaas genoeg mensen die zich moslim noemen, maar de islam in een slecht daglicht zetten. Ook zijn wij als moslims tekortgeschoten in het juist verkondigen en beleven van de islam, waardoor veel mensen geen objectieve kennis bezitten over ons geloof. Soms dienen we als volgt te denken: “wat zegt Allah tegen ons via de monden van de islamcritici?” Met andere woorden: welke boodschap krijgen wij mee en wat doen wij hiermee? Als islamcritici ons onwetend en achtergesteld noemen is dit onterecht omdat er wordt gegeneraliseerd, maar als we op globale schaal kijken, zien we helaas dat de laaggeletterdheid hoog is in de islamitische samenlevingen. Van binnen dienen wij dit als feedback aan te nemen om de situatie waarin wij ons bevinden te verbeteren.

In ons dagelijkse leven is het beste wat wij kunnen doen het zelf beleven van de islam en de waarden op een zo mooi mogelijke wijze uit te dragen. Dit kan via allerlei wegen op verschillende niveaus: maatschappelijk, politiek, mondiaal et cetera. De islam is de waarheid en samenlevingen die zich focussen op ratio en het zoeken naar de waarheid, kunnen derhalve niet om de islamitische waarheden heen. De islam kan niet verslagen worden, omdat het puur haq (de waarheid) is. Met dit gegeven dienen wij in deze geglobaliseerde, gerationaliseerde wereld de Koranische waarheden vol vertrouwen op de juiste wijze te verkondigen, afhangend van de situatie. Soms is de beste verkondiging slechts het beleven, zonder iets te vertellen. Wij kunnen niemand dwingen om iets te geloven.

Wees daarom niet getreurd. De islam staat voor vrede en harmonie en het overgrote gedeelte van de moslims heeft deze boodschap juist begrepen. Wij dienen enkel de belemmeringen voor de mensen weg te halen die ze kunnen weerhouden om zuiver na te denken. U bent niet verantwoordelijk voor de overwinning, maar voor de inspanning!

Besef ook dat mensen die niet in de islam geloven, het recht hebben om hun mening te uiten zonder belediging. Wij hebben echter geen enkele onzekerheid over een kwestie van de islam en kunnen vol vertrouwen antwoorden. Daarom is het goed om rustig te blijven en te concentreren op kennis.

Denk aan de moeilijkheden die de profeten en hun metgezellen hebben getrotseerd en wees je ervan bewust dat dit altijd heeft geresulteerd tot iets moois. De (magere) moeilijkheden die wij tegenwoordig trotseren, zien wij als geboorteweeën voor mooiere dagen.