Kan de geest waargenomen worden?

Terwijl de materie in de materiële wereld is samengesteld uit atomen en deze uit nog kleinere deeltjes, is de geest een geheel. Omdat het een eenvoudig geheel is, kan die niet uiteenvallen. We kunnen de geest niet zien als een materieel ding. We kennen het doorheen de interacties en de uitingen in de materiële wereld. Alhoewel we het bestaan ervan aanvaarden en de uitingen observeren, kunnen we de natuur ervan niet kennen. Onze onwetendheid over de aard van iets, betekent niet dat het niet bestaat.

We zien met onze ogen die we kunnen beschouwen als kijkinstrumenten. Het brein is het centrum van ons gezichtsvermogen. Je zegt nochtans niet: ‘mijn brein ziet’ maar ‘Ik zie’. Het zijn wij die zien, horen en voelen. Maar wie is het die wij: ’ik’ noemen? Is het iets dat uit het brein komt of bestaat het in een brein en een hart en andere organen en leden? Waarom kunnen we niet bewegen als we gestorven zijn zelfs al zijn al onze organen en ledematen aanwezig? Werkt een fabriek uit zichzelf of doet een andere kracht dit die we ‘elektrische energie’ noemen? Elk defect of gebrek aan de fabriek die een verbreking veroorzaakt tussen de fabriek en de elektrische energie volstaat om het geheel in een puinhoop te veranderen. Zelfs al was het nog zo waardevol en productief. Is deze relatie te vergelijken met die tussen ons lichaam en onze geest?

Als de verbinding tussen ons lichaam en onze geest wordt verbroken, wat we de dood noemen, wordt het lichaam gereduceerd tot iets dat we zelfs geen paar uur langer willen bijhouden, omdat het zal wegrotten en uiteenvallen.

Nochtans is de geest geen vorm van elektrische energie. Het is een bewuste, krachtige zaak, die kan leren en denken, voelen en redeneren. Die ontwikkelt zich voortdurend, meestal parallel met de fysieke ontwikkeling van het lichaam, mentaal en spiritueel, doorheen leerprocessen, bezinning, geloof en aanbidding. Het is ook de geest die het karakter of de natuur bepaalt of identificeert van een individu. Dit maakt precies het individuele karakter uit, het onderscheid met anderen. De geest bepaald het unieke karakter van elke mens, identificeerbaar met eigen vingerafdrukken, eigen karakter, verschillende natuur en kenmerken ondanks hun samenstelling uit dezelfde basiselementen.