Is seksuele relatie voor het huwelijk toegestaan?

De geboden en verboden worden volledig bepaald door de Wil van Allah. Wij volgen deze geboden en verboden op omdat Allah dit wil en niet anders. Wij dienen deze geboden en verboden niet te ondervragen en mogen ook geen bezwaar hebben hiertegen. We dienen de wijsheid ervan proberen te begrijpen.

Sommige geboden en verboden kunnen uitgelegd worden met de mogelijke wijsheid erachter, maar deze mogelijke wijsheid is niet het edele/belangrijkste. Het edele/belangrijkste is puur dat Allah het heeft geboden of verboden. Natuurlijk zullen er achter deze geboden en verboden bepaalde wijsheden liggen. En natuurlijk mogen deze wijsheden erachter ook onderzocht worden. Dit is ook een vorm van kennis opdoen en een vorm van aanbidding. Maar de reden om deze geboden en verboden op te volgen is omdat Allah het zo wil.

In de Koran vertelt God ons dat man en vrouw als elkaars partners geschapen zijn. De seksuele relatie speelt een belangrijke, maar slechts gedeeltelijke rol in de gehele relatie tussen een man en een vrouw.

De geboden en verboden van de Islam zijn er o.a. om de basale mensenrechten, het leven, menselijke generaties, bezit en het menselijke verstand te beschermen. Dit zijn fundamentele principes, die niet in de loop der tijd veranderen of van de ene tot de andere cultuur verschillen.

Aan een seksuele relatie zijn zwaarwegende persoonlijke en sociale consequenties verbonden. Ten eerste is de vrouw in de relatie kwetsbaar. Als de man haar verlaat, is haar kuisheid, die in veel culturen in eer wordt gehouden, geschonden. Als gevolg daarvan kan haar leven verwoest zijn. Ten tweede kan er een kind uit de relatie voortkomen. In dat geval zal de vrouw, als de man haar verlaat, ook nog eens met de zorg voor het kind opgescheept zitten. Vooral in landen zonder sociale zekerheid heeft dat vergaande gevolgen. Bovendien is er een grote kans dat het kind zijn of haar vader niet zal kennen en in erfrechtelijk opzicht benadeeld ter wereld zal komen. Anders gezegd zullen de basale mensenrechten van het kind, al voordat het ter wereld is gekomen, geschonden worden.

De Islam predikt het tot stand brengen van gezinnen. Alleen door middel van het huwelijk komen gezonde families tot stand, die op hun beurt garantie bieden op een gezonde maatschappij.

Conclusie: Islam keurt seksuele relatie voor het wettelijke huwelijk af.