Is het slecht behandelen van de vrouwen een onderdeel van de islam?

Het onderdrukken van vrouwen wordt niet geleerd of aangemoedigd in de Islam. Zowel in moslim als in niet-moslim gemeenschappen ligt de wortel ervan eerder in een gebrek aan onderwijs en wijsheid van de mensen die dit doen.

De Islam verbiedt elke slechte behandeling van vrouwen. Sommige dingen die je in de media ziet, kunnen door een voorkeur voor een bepaalde invalshoek gekleurd zijn, waardoor een vertekend beeld ontstaat. Dit soort media verslagen laten alleen de culturele activiteiten van sommige moslims zien. Vervolgens worden deze culturele praktijken soms ten onrechte verward met de Islam.

Elke vorm van onderdrukking en onrecht gaat volledig in tegen de geest van de Islam. Toen de Islam haar intrede deed, bevrijdde deze vrouwen. In die tijd was het de enige religie die vrouwen rechten toekende. Karen Armstrong, schrijfster van “Een geschiedenis van God’ zegt dat “De Islam in de geschiedenis bekritiseerd werd door de christenen, omdat zij teveel rechten aan vrouwen gaf.”

De Islam beschouwt en behandelt vrouwen binnen de religie, de maatschappij en het recht, gelijk als mannen. Net zoals er voorbeelden zijn van een slechte behandeling van vrouwen in de moslimwereld, zijn er ook vele voorbeelden van een superieure behandeling door mannen met gedegen Islamitische kennis, begrip en spirituele groei, die de Islam met zich brengt. In de moslimwereld zoeken vrouwen mannen die de Islam op de juiste wijze beoefenen, omdat zij weten dat zij in een partnerschap met zulke mannen geluk zullen vinden.

Helaas belichten media soms een specifieke kwestie, meestal vanuit een beperkte invalshoek, waardoor een vertekend beeld ontstaat van de Islam.