Is er aan advies of verplichting in de islam om met vier vrouwen gaan trouwen?

Toen de Islam in de 7e eeuw (jaar 610) voor het eerst zijn intrede deed, bracht zij verbeteringen en veranderingen in het sociale en individuele stelsel met zich mee. Dit gebeurde door nieuwe wetten toe te passen en bestaande wetten aan te passen of af te schaffen. Het uitoefenen van gereguleerde polygamie valt in de categorie van aanpassen. De Islam heeft polygamie niet geïntroduceerd, maar aangepast. Voorafgaand aan de islam kon een man met zoveel vrouwen trouwen als hij wilde of zich kon veroorloven. De Islam beperkte het aantal vrouwen waarmee een man kon trouwen en voegde daar een aantal strenge voorwaarden aan toe.

Het vers dat moslimmannen toestaat met meer dan één vrouw te trouwen, is als volgt: “Trouw met de vrouwen van uw keus, twee of drie of vier; maar als u vreest dat u niet in staat zult zijn (hen) rechtvaardig te (be)handelen, huw er dan slechts één.” (4:3).

Dit vers uit de heilige Koran staat moslimmannen toe met maximaal vier vrouwen te trouwen, maar op voorwaarde dat de echtgenoot al zijn vrouwen rechtvaardig zal behandelen, waardoor deze in praktijk wordt ontmoedigd.

Het dient duidelijk te zijn, dat het geen verplichting is voor een moslimman om met meerdere vrouwen te trouwen; het is slechts toegestaan. In de praktijk is een overgrote meerderheid van de moslimmannen slechts met één vrouw getrouwd of zal slechts met één vrouw trouwen. Het toestaan ervan is een poging een praktische oplossing te bieden voor bepaalde sociale problemen.

Samenvattend, heeft de Islam de ongecontroleerde praktijk van polygamie aan banden gelegd en enkele strenge voorwaarden gesteld aan mensen die daarvoor kozen. Dit heeft het voorkomen van polygamie in grote mate doen afnemen en het meer tot uitzondering dan regel gemaakt. De Islam heeft het gebruik niet volledig afgeschaft, omdat dat tot sociaal onrecht als overspel, prostitutie en economische vervreemding van vrouwen had kunnen leiden.