Is de mens naar het beeld van Allah is geschapen?

Moslims geloven niet dat de mens exact naar het beeld van (de essentie van) Allah geschapen is. Zo heeft Allah bijvoorbeeld geen armen en benen, zoals wij. Noch is Hij van vlees of bloed. De Koran verklaart dat Allah in essentie op geen van Zijn schepselen lijkt (112: 1-4).

Aan de andere kant heeft Allah de mens geschapen met eigenschappen, die, in zeer beperkte mate, op die van Hem lijken. Daar wordt de aandacht op gevestigd in het vers: “…Ik heb hem (Adam) vervolmaakt en van Mijn geest in hem geblazen …” (15:39). Hoewel de islam duidelijk maakt dat men geen enkele ‘goddelijkheid’ aan wie dan ook kan toekennen, wordt tegelijkertijd erkend dat de mens dezelfde perfecte en oneindige eigenschappen als Allah bezit, zij het in een beperkte en eindige vorm, opdat hij Allah kan (leren) kennen.

Als mens kennen wij en begrijpen wij dingen alleen door middel van hun tegengestelden, zoals warm en koud, positief en negatief etc. Allah heeft echter geen tegengestelde. Om ons in staat te stellen Allah te begrijpen, heeft Hij ons eigenschappen gegeven, die op die van Hem lijken. We kunnen deze eigenschappen vervolgens als meeteenheid gebruiken om de absolute, eeuwige en volmaakte eigenschappen van Allah te begrijpen. Zo zien wij bijvoorbeeld slechts zeven kleuren van het spectrum en slechts binnen een bepaald bereik.

Wanneer we bedenken dat het universum ondanks de grootte ervan in volmaakte harmonie functioneert, kunnen we begrijpen dat Allah Alziend moet zijn om alle zaken in het universum te kunnen regelen. Door middel van onze beperkte artistieke vermogens kunnen we een idee krijgen van de niet te evenaren Kunstzinnigheid van Allah.

Kennis over Allah is zeer belangrijk, omdat het tot liefde voor Allah leidt. We kunnen niet van iemand houden die we niet kennen. Een gebrek aan kennis over Allah zal leiden tot een zeer oppervlakkige en pretentieuze bewering van Allah te houden. Allah heeft ons het juiste gereedschap geschonken om de stations van kennis over en liefde voor Allah te bereiken.