Hoe wordt het paradijs beschreven?

Er staan vele verzen in de Koran en er zijn vele overleveringen van profeet Mohammed (vrede zij met hem) waarin het paradijs beschreven wordt. Bijvoorbeeld:

Wees snel in de race voor vergeving van uw Heer en een Tuin, die zo groot is als (de gehele) hemelen en aarde en voor de rechtschapen gereserveerd is. (3:133)

En degenen die geloven en goede daden verrichten, zullen Wij tuinen (het paradijs) doen binnengaan waar doorheen rivieren stromen om er eeuwig te vertoeven… (4:57)

Tijdens een studiebijeenkomst werd profeet Mohammed (vzmh) stil en verdrietig, “…Het paradijs en hellevuur werden zojuist op deze muur voor mij afgebeeld en ik heb nooit iets mooiers (dan het eerste) en afschuwelijkere (dan de tweede) gezien.” Een andere keer is van hem opgetekend dat hij heeft gezegd: “Degenen die het paradijs betreedt (zal zo’n eeuwigdurend) geluk (genieten) dat hij of zij noch wanhopig zal zijn, noch zijn of haar kleren zullen verslijten, noch zijn of haar jeugd zal afnemen.”

Het is belangrijk te vermelden dat deze beschrijvingen van het paradijs slechts verwijzen naar zaken die we kennen, begrijpen en voelen. Het is een soort voorvertoning van een werkelijkheid aan de hand van dingen die we kennen. Anders zou profeet Mohammed (vzmh) ons verteld hebben dat de ervaring van het paradijs onze verbeelding te boven gaat en totaal anders is dan wat we hier op aarde hebben gezien.

Ook de wetten van het bestaan zullen anders zijn in het paradijs. Het oorzaak en gevolg verband waar we in dit universum zo aan gewend zijn, hoeft niet noodzakelijkerwijs in het hiernamaals voortgang te vinden. Zo wordt ons bijvoorbeeld voorgehouden dat alles wat we wensen, zonder zichtbare oorzaak, direct aan ons zal verschijnen. De Koran verhaalt over rivieren die onder ontzagwekkende paleizen door stromen, waarmee haast een situatie zonder zwaartekracht wordt beschreven.

De Profeet (vzmh) vertelt ons dat degenen die in het paradijs terecht komen, de kans zullen krijgen om Allah te zien. Hij heeft gezegd dat een uur in het paradijs beter is dan een duizend jaar als een koning op aarde leven en het een uur lang zien van Allah beter is dan duizend jaar in het paradijs. De Profeet (vzmh) heeft ons daarnaast verteld dat we in het paradijs bij degenen zullen zijn die we liefhebben, gegeven dat zij daar ook zijn.