Hoe was de nobele profeet Mohammed (vzmh) als vader?

De boodschapper van Allah (vrede zij met hem) blonk uit in elke levensfase. De mensen moeten hem niet met zichzelf of met eigentijdse, zogenaamd ‘belangrijke persoonlijkheden’ vergelijken. Onderzoekers zouden naar hem, degene die de engelen danken, moeten kijken in het volle besef dat hij overal in uitblonk. Wanneer ze op zoek zijn naar Mohammed (vrede zij met hem) dan moeten ze hem in zijn eigen dimensies zoeken. Met het voorstellingsvermogen van mensen zoals wij, die zelfs niet eens weten hoe ze zich iets op de juiste manier moeten voorstellen, is het niet mogelijk hem te bereiken aangezien Allah (God) hem, als Zijn speciale gunst, op elk vlak superieur heeft gemaakt.

De profeet Mohammed (vrede zij met hem) is daadwerkelijk de trots van de mensheid. Hij leefde en stierf met eer. De mensheid kende nooit en zal ook nooit meer iemand kennen zoals hij. Zelfs zijn tijdgenoten konden hem niet in zijn volle werkelijkheid zien. De meeste van hen konden hem niet erkennen. Niettemin is het aantal mensen dat hem kent en respecteert sindsdien voortdurend gegroeid.

Hij was een buitengewoon hoofd van de familie, een volmaakte vader en een unieke grootvader. Hij was op elke manier uniek.

Hij behandelde zijn kinderen en kleinkinderen buitengewoon barmhartig en liet nooit na hun blik op het hiernamaals te richten en op het verrichten van goede daden. Hij glimlachte naar hen, streelde hen en hield van hen, maar hij stond niet toe dat ze zaken die betrekking hadden op het leven na de dood zouden verwaarlozen. In wereldse zaken kon hij uiterst open zijn, maar hij was zeer serieus en waardig in het onderhouden van hun relatie tot Allah (God). Hij liet zien hoe je een menswaardig bestaan kon leiden en stond nooit toe dat ze hun religieuze plichten verwaarloosden. Hij was hier zeer zorgvuldig in opdat ze niet bedorven zouden worden en hij hen kon voorbereiden op het leven in het hiernamaals. Hij was volmaakt in evenwicht. Dit was een andere kant van zijn goddelijk geïnspireerde denkvermogen.

In een overlevering verteld door Moeslim zegt Anas bin Malik, geëerd als de metgezel van de boodschapper en degene die deze taak met volmaakte trouw onophoudelijk gedurende tien jaar uitvoerde: “Nooit zag ik een man die meer meedogend was voor zijn familieleden dan Mohammed (vrede zij met hem).”