Hoe kunnen we de naam van de Schepper waarnemen?

Een evolutionist zegt: “Dus Allah schrijft Zijn naam op de zaadjes van een tomaat door ze op een bepaalde volgorde te plaatsen, op de schubben van een vis en op de blaadjes van een boom. Alsof Hij niks anders te doen heeft, gaat Hij op zoek naar een tomaat en zet Hij Zijn naam daarop. Wat heeft dit met de grootheid van de Schepper te maken? Als hij Zijn naam op een tomaat schrijft, zal Hij ook Zijn naam op de Mount Everest schrijven.”

Deze man die zichzelf als wetenschapper beschouwt, probeert in zijn hoofd een model van God te schetsen. Hij drijft de spot met de naam van de Schepper (die wij soms op planten en dieren geschreven zien staan in het Arabisch). Natuurlijk is het niet heel belangrijk en essentieel dat de naam van Allah op een tomaat is geschreven.

Kijk jij als wetenschapper maar hoe de de simpele elementen, zoals kalium, selenium, ijzer, borium en nikkel, zijn gerangordend en geplaatst in een tomaat. Zoals jij 6 letters van het alfabet gebruikt om het woord ‘tomaat’ te schrijven, zo gebruikt de Schepper ook een aantal elementen om een tomaat te vormen.

Toont de Mount Everest met zijn bestaan en de dieren en planten die het op zichzelf herbergt jou niet het bestaan van een Schepper? Hoe wil je anders dat het staat geschreven? Ieder kunstwerk heeft zeker een kunstenaar. Of beweer jij net als de sofisten dat ‘er niets in het heelal is, er geen Schepper is, en dat jij er ook niet bent.’ Eigenlijk geven deze sofisten met hun logica een slimmer antwoord op de vraag hoe het heelal tot stand is gekomen dan jij. Zij ontkennen de schepping, inclusief zichzelf. Maar jij, accepteert de schepping, maar tegelijkertijd ontken je dat er een Schepper is die dit heeft geschapen. Is dit volgens jou een logische redenering?

Allah toont zichzelf aan ons als een oneindige bron van kennis, wil en macht. Allah toont ons ook dat er geen verschil is tussen het scheppen van een atoom en het heelal, tussen het scheppen van een bloem en de seizoenen. Zoals Hij een atoom onderhoudt, zo onderhoudt Hij ook het heelal. Voor Hem heeft ver-dichtbij, groot-klein, weinig-veel een gelijke waarde.

Deze evolutionist, die zichzelf beschouwt als een geleerde man, moet nog maar eens naar de Mount Everest kijken en zich bedenken of een prachtig schepsel als deze berg niet gecreëerd is door een Schepper die mooier is dan Zijn schepselen.