Hoe kun je imam worden in een moskee?

Wil in de islam iemand gekwalificeerd worden om het gebed te leiden, dan wordt als enige criterium gesteld; voldoende passages uit de Koran kennen en weten hoe het gebed te leiden. Door hieraan te voldoen, kan vrijwel iedere praktiserende moslim zich kwalificeren als imam.

Twee of meer moslims kunnen op iedere plaats een congregatie vormen. Gewoonlijk kiezen de gelovigen iemand uit om in het gebed voor te gaan. Vrijwel iedere moskee heeft een fulltime of parttime imam, die voorgaat in gebed en verantwoordelijk is voor het religieuze onderwijs. In grotere moskeeën, zoals die in landen waar de meerderheid van de bevolking moslim is en de congregatie uit tienduizenden mensen bestaat, worden wanneer nodig, meerdere imams aangewezen.

Bij het aanwijzen van een fulltime imam, kijkt de bestuurscommissie van een moskee naar religieuze kennis en een of andere vorm van hoger onderwijs in religie. In moslimlanden hebben de meeste universiteiten theologische faculteiten, waar mensen hun kennis ontwikkelen en academische kwalificaties behalen. Een paar van de meest gerenommeerde universiteiten zijn, de Internationale islamitische Universiteit in Maleisië, de prestigieuze Al-Azhar Universiteit in Egypte en de “Faculteit voor Godgeleerdheid” aan de Marmara Universiteit in Turkije.

Imams hoeven niet celibatair te leven. In de islam wordt seksualiteit binnen het huwelijk juist als een zegening van Allah beschouwd, die gekoesterd dient te worden en geen enkel beletsel vormt voor het bereiken van hogere niveaus van spiritualiteit.

Voor moslims is niet het belangrijkste het volledig afwijzen van de wereld en haar geneugten, maar om geen enkele werkelijke gehechtheid aan de wereld te hebben.

Dit kan het beste geïllustreerd worden met een voorbeeld van de Profeet, vrede zij met hem.

Hoewel hij getrouwd was, zei hij: “Wat heb ik met wereldse zaken te maken? Mijn band met de wereld is als die van een reiziger die even uitrust in de schaduw van een boom en vervolgens verder trekt.”

In de islam bestaan geen aparte verwachtingen voor de “gemiddelde moslim” en degenen die voor een hoger spiritueel niveau kiezen. De geboden van de islam zijn voor alle moslims in gelijke mate van toepassing. Voor degenen die een stap verder willen gaan in hun spirituele en persoonlijke ontwikkeling, biedt de persoonlijke praktijk van de Profeet, vrede zij met hem, een optioneel pad om te bewandelen. Toch zijn er een klein aantal spirituele leiders geweest (Said Noersi, d. 1960, is daar een voorbeeld van) en zijn er nog steeds een aantal, die voor het celibaat gekozen hebben of het huwelijk hebben uitgesteld om hun leven aan het dienen van Allah te wijden.