Hoe kan ik tegen mijn zin beginnen met bidden?

Het is niet ongebruikelijk is dat de sterkte van ‘imân’ bij gelovigen soms afwisselt en dus niet altijd op dezelfde niveau zit. Zeker in deze tijd waarin veel mensen het steeds drukker krijgen met werk, studie en andere verplichtingen en verantwoordelijkheden komt het helaas voor dat sommige gelovigen minder tijd in hun geloof kunnen steken als dat zij zouden willen. Dit is geen uitzonderlijke situatie; onze Nobele Profeet (vzmh) heeft namelijk gezegd: “Het geloof in je hart slijt net als je kleding slijt. Vraag Allah dus om het geloof in jullie harten te vernieuwen.” (al-Hakim en at-Tabaranie). Ons allereerste advies is:

1. Vraag Allah het geloof in jouw hart te vernieuwen.

Wat betreft het verrichten van het gebed (salât) willen wij het volgende opmerken: 5 keer per dag bidden is door Allah in de Koran voor alle moslims verplicht (fard) gesteld. Als wij niet bidden dan plegen wij een zonde waarvoor wij vergiffenis moeten vragen. Het niet willen en niet verantwoordelijk voelen voor het bidden betekent dat men een probleem heeft met zijn imân (geloof). Men moet proberen om hier aan te gaan werken. Geloof is net als liefde. Je moet eerst een band bouwen met Allah wil je het daadwerkelijk kunnen voelen en doen voor Allah. Want tenslotte bidden wij allemaal omdat Allah het van ons verwacht. Voor je moeder of geliefde doe je ook vanwege je liefde vele dingen? Wellicht zou je zelfs je leven voor hun geven, omdat je veel liefde voor hun hebt.

Een algemeen spreekwoord dat wij allemaal wel kennen is dat de mens niet kan houden van iets wat hij niet kent. Als jij profeet Mohammed (vzmh) niet kent dan kan je nooit weten wie Allah is en kun je de Koran nooit volledig begrijpen.

2. Zoek kennis

Allah de Verhevene zegt in Soera Fatir (35, 28) (interpretatie van de betekenis): “…Waarlijk, het zijn slechts Zijn dienaren met kennis die Allah vrezen. Waarlijk, Allah is Almachtig, Meest Vergevensgezind.”

Het is dus belangrijk om boeken te lezen over je geloof. Het kennen van Allah zorgt ervoor dat een persoon van Hem houdt en Hem vreest en zijn vertrouwen in Hem stelt en zijn daden oprecht voor Hem verricht. Dit is de essentie van het menselijke geluk. Daarentegen zal een gebrek aan kennis over Allah ervoor zorgen dat men Allah niet volgens Zijn juiste waarde inschat en Hem dus gemakkelijker ontkent of ongehoorzaam is. Dus leer Allah kennen door Zijn Namen en Eigenschappen te bestuderen. Hoe meer kennis je opdoet, des te meer je ‘imân’ (geloof) zal gaan groeien insjaAllah.

3. Toon berouw onthoud je van zondes

Het is belangrijk om het hart van zondes te bevrijden en niet te vergiftigen met nieuwe zondes. Als men daarna begint met bidden -ook al is het bidden tegen zijn zin in- zal het hart het gebed sneller en beter accepteren. Desnoods begin je slechts met de fard gebeden. Islamitische geleerden leren ons dat wanneer je 40 dagen achter elkaar bidt je het gebed dan niet zo snel meer zal loslaten insjaAllah. Je zult niet altijd volledig geconcentreerd met heel veel gevoel kunnen bidden. Dat is een proces wat moet groeien en het gevoel kan nooit groeien als je helemaal niet bidt. Dus in eerste instantie moet je gewoon bidden ook al voel je er niks voor. Met de tijd zal Allah dat gevoel aan jou geven insjaAllah.