Hoe denkt de islam over de toekomst?

Wat de bronnen van de islam, de Koran en het voorbeeld van profeet Mohammed, vrede zij met hem, en de persoonlijke beoefening van de islam betreft, is de islam altijd hetzelfde gebleven en zal de visie op de toekomst niet veranderen.

De sociale weerspiegeling van de islam en de positie van moslims in de wereld zijn echter wel veranderlijk. In de afgelopen 150 jaar zijn de sociale instituten van de islam en in feite de gehele islamitische beschaving, die de mensheid zoveel gegeven hebben, door het Europese imperialisme vernietigd. Moslims zagen zich voor de immense taak gesteld om hun gemeenschappen opnieuw vorm te geven en hun beschaving opnieuw op te bouwen.

Er zijn drie belangrijke problemen die de moslimwereld te boven moet zien te komen. Dit zijn gebrek aan onderwijs, armoede en versplintering binnen de moslimwereld. De islam heeft eeuwenlang zijn bijdrage geleverd aan de wereld en de wereldvrede en heeft de potentie dit ook in de toekomst te zullen doen, mits deze problemen worden aangepakt.

In de hoogtijdagen van de moslimnaties, vormden deze in een groot deel van de wereld een bron van vrede en stabiliteit. Voordat de islam haar intrede deed, hadden mensen in de tot dan toe bekende wereld, nog nooit in zulke grote getale in een veilige, vreedzame en harmonieuze wereld geleefd. Meer dan duizend jaar heeft de islam een derde van de wereld welvaart en vrede gebracht. Nadat de laatste moslimstaat, het Ottomaanse Rijk, zijn invloed verloor, heeft de wereld twee wereldoorlogen meegemaakt en zijn de Balkan, het Midden Oosten en andere plaatsen waar de Ottomanen, op basis van de tolerante principes van de islam eeuwenlang in vrede regeerden, nooit meer hetzelfde geweest. Nog steeds ligt de oorzaak van een groot deel van de onrust in de wereld, in een gebrek aan aanwezigheid en invloed van echte moslims in deze regio’s. De aanwezigheid van moslims en hun constructieve invloed zullen een wezenlijk onderdeel uitmaken van vrede in de wereld.

Hopelijk zullen de moslims de uitdagingen waar zij zich voor gesteld zien, in de nabije toekomst overwinnen en wederom hun bijdrage leveren aan de welvaart, vrede en harmonie in de wereld.