Had de profeet (vzmh) ook hobby’s?

Zijn ‘hobby’ was de islam. Het ‘uitoefenen van de Islam’ doe je ieder moment. Als moslim kan je het ‘uitoefenen van de Islam’ niet scheiden van je ‘hobby’s of favoriete bezigheden’. Als wij, als simpele moslims onze dagelijkse bezigheden en hobby’s al uitvoeren volgens de richtlijnen van de Islam, hebben we dit alleen te danken aan het grote voorbeeld dat we nemen onze Profeet, vrede en zegeningen zij met Hem. We kunnen en moeten onze Profeet (vzmh) en zijn levensdoel (het uitoefenen van de Islam) niet versimpelen en verkleinen tot ons lage niveau.

Hobby’s en dagelijkse bezigheden is voor ons een middel om te ontspannen en ‘stress’ kwijt te raken. De Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, verlangde naar het gebed zoals wij naar wereldse genot en bezigheden verlangen. Hij vond zijn ontspanning in het uitoefenen van de Islam.

Zijn favoriete bezigheden naast het uitoefenen van de islam

Hij hechtte ook veel waarde aan lichamelijke bezigheden, zolang deze op ‘halal’ wijze werden uitgeoefend. Hij had enkele bezigheden die hij zelf praktiseerde en die hij ook aan de mensen aanraadde om te doen:

• worstelen

• wandelen en hardlopen

• zwemmen

• pijl – en boogschieten

Deze bezigheden bekeek hij individueel of in groepen en hij beloonde de winnaars.