Geloof in Allah

De eerste van de zes geloofsartikelen is te geloven in Allah; dat Hij bestaat en te geloven dat Zijn Goddelijk Wezen alle Goddelijke eigenschappen in volkomenheid bezit en dat Hij ver verheven is boven alle onvolkomenheden.

De Eigenschappen van Allah de Allerhoogste worden in twee groepen geclassificeerd:

  • De Goddelijke Eigenschappen van Zijn Persoon
  • De onafscheidelijke Wezens-Eigenschappen van Allah.

Er zijn zes Goddelijke Persoons-Eigenschappen van Allah.

1- Allah is de Aanwezige Bestaande.

2- Allah heeft geen begin. Hij is de Eewigbestaande.

3- Allah heeft geen einde. Hij is de Eeuwigdurende.

4- Allah is Enig, niemand is aan Hem gelijk, niemand heeft deel aan Zijn Persoon en aan Zijn almacht. Alles is van Hem afhankelijk.

5- Allah, De Schepper, is geheel Verschillend van Zijn schepselen.

6- Allah is geheel zelfgenoegzaam, volkomen onafhankelijk.

Er zijn acht onafscheidelijke Eigenschappen van Allah’s Wezen.

1- (Leven) Allah is de levende en de levensgever.

2- (Weten) Allah is de alwetende: hij weet alles, zelfs de geheimste bedoelingen van de harten.

3- (Horen) Allah is alhorend: Hij hoort alles.

4- (Zien) Allah is alziende: Hij ziet alles, zelfs een zwarte mier die in een donkere nacht over een zwarte rots loopt. En hij hoort het geluid van zijn pootjes.

5- (Absolute Wil) Allah’s wil is allesomvattend; Door Zijn goddelijk besluit doet Hij al hetgeen Hij wenst op de manier zoals Hij dat wil.

6- Allah is alvermogend. Hij heeft gezag, macht en kracht over alles.

7- (Spreken) Allah‘s manier van spreken is bijzonder, om te spreken heeft hij geen letters of geluid nodig.

8- (Scheppen) Allah is de schepper, uit het niets stelt hij alle dingen en wezens samen.