DE GEBEDEN

GEBEDEN IN HET ALGEMEEN

SALAT (gebed)

SAWM (Vasten)